Hordalandsdelegasjonen er klar for Venstres Landsmøte i Stjørdal!

Hordaland Venstres landsmøtedelegasjon 2019. Fra venstre: Bjørn Tore Sund, Geir Angeltveit, Heine Johansen, Geir Kjell Andersland, Marius H. Hindenes, Agnes Hoshovde Bernes, August Simonsen, Julie Andersland, Kjersti Vevatne, Åsta Årøen, Kari Østervold Toft, Anne-Beth Njærheim og Grete Line Simonsen. Arild Raftevoll, Bernard E. Nerland og Remi S. Lønøy var ikke til stede da bildet ble tatt., Foto: Gro Gjelsvik/Hordaland Venstre

Kommende helg er det duket for Venstres Landsmøte 2019 og delegatene fra Hordaland er ivrige og veldig klare for innsats. Mandag kveld ble det avholdt delegasjonsmøte og stemningen var energisk og god.

Fylkesleder Åsta Årøen får med seg følgende delegater til Stjørdal: Geir Angeltveit, Bjørn Tore Sund, Julie Andersland, Anne-Beth Njærheim, Geir Kjell Andersland, Agnes Hoshovde Bernes, Heine Johansen, Kari Østervold Toft, Grete Line Simonsen, Arild Raftevoll, Bernard E. Nerland, Kjersti Vevatne, August Simonsen, Remi S. Lønøy og Marius H. Hindenes.

Hovedtema på landsmøtet i Stjørdal er nytt prinsipprogram. Det legges opp til debatt og vedtak på Venstres 10 liberale prinsipper, Venstres historiske og ideologiske tradisjon og Venstres samfunnsmål: Frihet, fellesskap, framtid.
Et annet viktig tema denne helgen vil være lokalsamfunn for framtida, med uttalelser om både distriktspolitikk og by- og stedsutvikling. Landsmøtet skal også behandle forslag til nye vedtekter for partiet.

På forhånd har Hordaland Venstre og Sogn og Fjordane Venstre sendt inn de tre uttalelsene fra årsmøtet vårt.
KAF er kult!
Bygg sterke regionar med desentraliserte tenester og fagmiljø!
Ta vare på folk på flukt

Ellers har flere medlemmer i Hordaland vært med og bidratt med innspill til prinsipprogrammet.

Du kan følge oss via direktesending fra salen på Venstres Facebook-side og på venstre.no/direkte

Leders tale starter fredag 8. mars kl. 14:00. Generell politisk debatt tar til 15:15 og da skal forhåpentligvis flere Hordalands-folk på talerstolen!

Dette blir kjekt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**