En skole som løfter alle elever

Anja Berggård Endresen
Anja Berggård Endresen, Foto: Joachim Steinbru
Venstre har to delegater på det kommende landsmøtet til Venstre som arrangeres på Stjørdal 8 – 10. Mars. Det er de to toppkandidatene Anja Berggård Endresen og Stian Lie Hagen som gleder seg til tre dager med politikk. Sola Venstre har oppvekst som en av sine viktigste politiske saker og på fylkesårsmøtet tidligere i år, fikk Sola flertall for sitt forslag om å styrke skolehelsetjenesten. Det er derfor svært gledelig å registrere at disse tingene også er fulgt opp videre på landsmøtet i en av de politiske uttalelsene som der er innstillt.
Vi skal på talerstolen og snakke om drømmeskolen vår. Det er en skole som virker sosialt utjevnende og som skaper muligheter for elever med ulike forutsetninger og ulik bakgrunn. Stoltenbergutvalget sin utredning viste at det fremdeles er en vei å gå for at alle skal ha like muligheter i skolen. Vi vil derfor ha en skole som i enda større grad legger til rette for læring og motivasjon. Mottoet er «En skole som løfter alle elevene». Det handler om alt fra styrking av skolehelsetjenesten eller å ha muligheter for fleksibel skolestart. Venstre vil tilby flere valgfag slik at også de som synes teoritunge fag er utfordrende får oppleve gleden ved læring. Vi ønsker oss flere valgfag som er nær elevene sine egne interesser. Valgfagene gaming samt trafikk kan være spennende fag å tilby på ungdomsskolene i Sola.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**