#VenstreLM: May Britt Vihovdes innlegg til generell politisk debatt

Vår varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde, talte om likestilling og kvinnedagen til generell politisk debatt ved Venstres landsmøte i dag. Les hennes innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Likestilling er blant annet likeverd, like muligheter og like rettigheter for kvinner og menn. At fordeling av makt og innflytelse er lik, og selvsagt at kvinner skal være økonomisk uavhengig av menn. Gutter og jenter skal ha samme mulighet til å ta utdannelse og til å velge det yrke de ønsker.

Når vi diskutere likestilling mellom mann og kvinne, snakker vi oftest om lik lønn for likt arbeid, og at menn og kvinner skal ha samme mulighet til karriere. Få snakker om hvordan manglende økonomisk likestilling slår ut når vi blir pensjonistar.
Kvinner som helt frivillig velger redusert stilling, eller ulønna permisjon, vil få seg en økonomisk blåmandag når de blir pensjonister. Det er deres valg. Og jeg er selvsagt for valgfrihet.
Men de som ikke kan velge.; det er kvinner som kommer til Norge som flyktninger, som asylsøkere. Eller som kjæreste/ektefelle til en nordmann, og som ikke har relevant utdannelse og derfor ikke samme mulighet til yrkesvalg – det er de som kan komme til å bli morgendagens minstepensjonister.

Jeg er kjempeglad for at Venstre har fått gjennomslag for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. Det betyr at mor har mulighet til å kunne ta utdannelse og sikre seg jobb. Økt barnetrygd og at barnetrygda blir holdt utenfor beregning av sosialtrygden hjelper også kvinner. OG får mor utdannelse og jobb, og kan forsørge sin familie, så vil det og gi større sjanse for at døtrene gjør som mor, nemlig tar seg en utdannelse som gjør at de kan forsørge seg selv og sine.

May Britt Vihovde

Språk er nøkkel til kommunikasjon og læring. Hele familien må lære seg norsk så raskt som mulig.

Fantastisk flott at Statsråd Iselin Nybø gir klar melding om at universitet og høgskular nå må skjerpe seg når det gjelder midlertidige stillingar. Alle som ønsker bør få tilbud om heltidsstillinger.

Venstre hadde den første kvinnelige partilederen, Eva Kolstad. Hun ble også det første likestillingsombudet. Vi har i dag likestillingsministeren, Trine Skei Grande. Og de fire partilederne i dagens regjering er kvinner.

Jeg er ikke fornøyd med vår kvinneandel i lokalpolitikken. 38,3 % av våre lokalpolitikere er kvinner. Dette er på samme nivå som vi hadde i 1991. Jeg vil ha flere kvinnelige profiler i lokalpolitikken. Kvinner som kan være forbilde for andre kvinner som ønsker å delta i samfunnsdebatten.

Selv er jeg varaordfører med ambisjon om å bli ordfører. I en by – Haugesund, der det kun har vært en kvinnelig ordfører før (1993-1995) og en varaordfører før meg (1990 -1991).
Jeg er liberal, jeg vil kjempe for kvinners rettigheter. Jeg vil ha flere kvinner med i politikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**