Grunngitte spørsmål fra Venstre til kommunestyret mandag 18.03.19

Foto: Oppland Arbeiderblad

Grunngitte spørsmål til kommunestyret 18.03.2019

 

Venstre er og har vært opptatt av at Søndre Land kommune skal utvikles til en god bokommune, også for de som er unge og i etableringsfasen. De tre siste budsjettene har Venstre etterlyst kurs og retning som tar tak i de store utfordringene som ligger på rekke og rad i årene som kommer.

Samfunnsplanen er et styringsdokument som er nærmest usynlig i budsjettet, da målet for budsjettet er å ha et budsjett. Budsjettet for 2019 tar ikke innover seg de store økonomiske nedskjæringene kommunen står over for de nærmeste årene, eller viser tiltak som er i tråd med kommunens samfunnsplan.

Spørsmål til ordfører Odden:

  1. Når kan kommunestyret forvente å få utredningen om et barnehagetilbud i sør som ble vedtatt av kommunestyret i 2016?
  2. Søndre Land kommune har over flere år hatt merforbruk innen drift. Løsningen på dette har vært «stram styring», dette har vist seg å ikke fungere. Når kan kommunestyret forvente å få forelagt en plan for å ta ned merforbruket på drift?
  3. Søndre Land kommune står overfor store omstillinger i tiden som kommer. Vertskommunetilskuddet på kr 65 millioner, økte finanskostnader på ca kr 20 millioner og økte driftsutgifter på det nye sykehjemmet på kr 15 millioner er omstillinger som Søndre Land samfunnet må gjennom. Når kan kommunestyret forvente å få en plan for denne omstillingen?
  4. Hvor mange barn står på venteliste for barnehageplass i kommunen pr 12.03.2019.
  5. Hvor mange flere barnehageplasser enn budsjettert trenger Søndre Land kommune i barnehageåret 2019-2020 basert på søknadstallene 01.03.2019?
  6. Hvor mange barnehageplasser kjøper Søndre Land kommune i nabokommunene?

 

Juel Sagbakken (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**