Venstre hen-stiller bruken av “hen”

Annamaria Gutierrez sammen med damer fra Venstrekvinnelaget og kunnskapsministeren,, Foto: Oda Scheel

I denne ukens formannskapsmøte hadde vår representant, Annamaria Gutierrez en strålende svarreplikk til en interpellasjon vedrørende å innføre hen som tredje kjønnskategori. Les innlegget i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Ordfører,

Venstre er kjent for å føre en åpen og inkluderende politikk knyttet til LHBTIQ-spørsmål. Retten til å skifte juridisk kjønn, en offensiv handlingsplan for mangfold og inkludering, kjønnsnøytrale toaletter og kampen mot tvangssterilisering av transpersoner er saker Venstre har engasjert seg i tidligere og ble til tider latterliggjort for det i sin tid, likevel er mange av disse kampene er blitt vunnet i dag.

Den 8.mars i år deltok jeg i en markering under Landsmøtet til Venstre i Stjørdal med et skilt i hånden. På skiltet stod det «Ja til et tredje juridisk kjønn». La det ikke være noe tvil om at denne saken engasjerer Venstre og meg personlig.

Espen Ester Pirelli Benestad har i sine avhandlinger argumentert for at det er ikke to, men syv kjønnsidentitet som finnes på skalaen og de to tradisjonelle kjønnskategoriene oppleves som et fengsel for mange. Forskning viser også hvordan skeiv ungdom i søk om sin egen seksuelle identitet har større fare for depresjon, psykiske og rusproblemer, og i ekstreme tilfeller gjør de forsøk på å ta sitt liv.

Som en kuriositet så kan jeg opplyse at på mitt morsmål, på ungarsk, brukes det ikke kjønnsdelt pronomen. Vi har ikke noen grammatisk forskjell mellom han og hun. Språklig har det ingenting å si om hvilket kjønn eller kjønnsrollen man har. Det gjør dessverre ikke Ungarn til et mer inkluderende samfunn. Forfølgelse av LHBTIQ-personer er daglig kost. Så språklige rammer er ikke alltid ensbetydende med likestilling og respekt for mangfold.

Når dette er sagt, så vi støtter innstillingen og sekundært stemmer Venstre på Ordførerens forslag.

Vi hen-stiller å følge Språkrådets anbefalinger, fordi det har en god hen-sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**