Spørsmål om utskrivingsklare pasienter

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres Karl M. Buchholdt stiller spørsmål om kommunen har kapasitet til å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehuset.

Spørsmålet har denne ordlyden

Det har foregått og foregår fortsatt omfattende omstillingstiltak innen pleie og omsorg, blant annet er antallet døgnplasser ved den nye institusjonen på Staup redusert med 12 plasser, bofellesskap er foreslått nedlagt og det er gjennomført bemanningsreduksjoner.

I tillegg til dette har Levanger kommune gjennom lengre tid hatt problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Sykehuset Levanger. I 2018 brukte kommunen over tre millioner kroner slike «overliggere» fra helseforetaket. Dette er pasienter som kommunen må tilby forsvarlige helsetjenester. Hvis kommunen ikke er i stand til å tilby disse tjenestene, kan ikke pasienten skrives ut fra sykehus. Ekstra liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, koster kommunen cirka 5000 kroner per liggedøgn.

I formannskapet 6. mars fikk vi en orientering om den økonomiske situasjonen i Levanger kommune. Her kom det frem at kommunen ble fakturert 700 000 kroner for utskrivningsklare pasienter i januar måned. Dette er et svært høyt tall, og er den høyeste kronesummen som Levanger kommune har blitt fakturert for utskrivingsklare pasienter siden mai 2017. Som sammenligningsgrunnlag kan det nevnes at snittbeløpet for de ti første månedene i 2018 var på overkant av 300 000 kroner og kommunen hadde et snittbeløp på i overkant av 400 000 kroner per måned i 2017.

Spørsmål til ordføreren

Fungerer den kommunale kapasitetsplanleggingen for utskrivingsklare pasienter, og hva var beløpet kommunen ble fakturert for i februar 2019?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**