Nye læreplaner i skolen

Anja Berggård Endresen
De nye læreplanene blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006. Foto: Joachim Steinbru

Denne uken sendte regjeringen ut forslag til nye læreplaner i skolen. Læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. I læreplanene defineres det hva elevene skal lære. Fagene blir de samme, men innholdet skal endres. De nye læreplanene blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**


Venstre har lenge etterlyst enklere og mer overordnede læreplaner som gir bedre læring for elevene større frihet til skolen og til lærerne. Et viktig mål med de nye læreplanene er å legge bedre til rette for mer dybdelæring – slik at elevene bedre kan se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere over det de lærer. Lærerne skal få større mulighet til å gå i dybden på enkeltemner og temaer.

  • Det viktigste i skolen skal fortsatt ligge fast. Vi må sikre at alle elever lærer å lese, skrive og regne – og tilegner seg gode digitale ferdigheter, uttaler Guri Melby som er Venstres representant i utdanningskomiteen.
  • Venstre er fornøyd med at digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene enn tidligere. Jeg er derfor positiv til at samfunnsfaget utvides ved at digitale ferdigheter inkluderes, men er opptatt av at historie og geografi fortsatt må være en viktig del av samfunnsfaget.
  • Vi er også fornøyd med at læring gjennom lek og utforsking skal vektlegges mer i de nye læreplanene for de yngste elevene, uttaler Melby, samt at flere fag blir mer praktiske og utforskende, slik som kunst og håndverk og naturfag.
    Utkastet til læreplaner som sendes på høring er basert på en bred og omfattende innspillsprosess. Utdanningsdirektoratet har til sammen fått over 14 000 innspill fra skoler, lærere, skoleeiere, organisasjoner og andre som har hatt synspunkter på hva de nye læreplanene bør inneholde.

Her kan du lese høringsutkastet

Frist for innspill til høringsutkastet er 18. juni 2019.

Mer om venstres skolepolitikk

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**