Dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

Foto: Vedvik Photography

Regjeringen tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020. Venstre-gjennomslaget betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Dobbelt statsborgerskap ble forhandlet inn i Jeløyplattformen da Venstre gikk i regjering i 2018, og snart kan nordmenn få ha to pass.

Venstre-forslag

Venstre foreslo allerede i 2015 å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge, og daværende stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn uttalte følgende:

– Vi er det eneste landet i Norden som ikke tillater dobbelt statsborgerskap. Bare seks av 46 stater i Europa har samme regler som Norge. En lang rekke land har åpnet for dobbelt statsborgerskap de siste 15 årene, senest Danmark i fjor. Det er på tide at Norge følger etter.

Viktig for barns rettigheter

- Satsingen på studentboliger har gitt flere studenter rimelig botilbud. Ferske tall fra NSO og studentsamskipnadene viser at det i år står færre i kø for studentboliger enn i fjor., sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
Iselin Nybø, (V)som nå er statsråd for forskning og høyere utdanning, var medforslagsstiller i 2015.

Iselin Nybø, som var medforslagsstiller i 2015, mente dobbelt statsborgerskap var spesielt viktig for å sikre barns rettigheter:

– Forbudet mot dobbelt statsborgerskap gjør det særlig vanskelig for barn av foreldre med statsborgerskap i ulike land. Barna kan få ett eller to statsborgerskap avhengig av hvilket land de er født i. Vi kan ikke akseptere at barn i samme familie har ulike rettigheter avhengig av hvor de er født, sa Nybø den gang.

Enklere å få tilbake det norske statsborgerskapet

Når de nye reglene som tillater dobbelt statsborgerskap trer i kraft, kan nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir borgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap. Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Regjeringens forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap ble vedtatt i Stortinget i desember 2018.

Se klipp fra Venstres feiring her: