74 nye studentbustader i Volda

“Svært gledeleg! Dette har vore ei viktig sak for regjeringa og Venstre i fleire år. Flott at dette viktige prosjektet vert realisert for studiestaden Volda”, seier Hallvard Bjørneset som er ordførarkandidat for Venstre i Volda. Regjeringa løyver nemleg over 22 millionar kroner i tilskot til bygging av 74 nye studentbustader. Dette kjem i tillegg til studentblokka med 120 bustader som no er bygging på Heltne. Totalt vil såleis nærare 200 nye studentbustader kunne takast i bruk når alt står ferdig. Blokka som no er under oppføring, skal etter planen overleverast til jul med med innflytting i vårsemesteret 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**