Nytt navn, ny nestleder!

På ekstraordinært årsmøte torsdag 28. mars blei følgende vedtatt:

  • Venstres lokallag i Nes kommune endrer formelt navn fra Nes i Akershus Venstre til Nes på Romerike Venstre. Dette i anledning nedleggelse av Akershus fylkeskommune og opprettelse av Viken fylke fra nyttår 2020. Lokalpartiet kommer i de fleste sammenhenger til å fortsatt kun benytte benevnelsen Nes Venstre.
  • Ny nestleder i Nes Venstre er Kesorn Seeyotha (33). Hun har vært trofast medlem i Nes Venstre siden 2012. Det er utvikling av kollektivtilbudet og helsetjenestene i Nes som spesielt opptar Kesorn.
    Nyvalgt nestleder i Nes Venstre, Kesorn Seeyotha

    Hun har vært ansatt som assistent ved Nes sykehjem i en årrekke.