Ja til lasershow fremfor fyrverkeri

Foto: Tarm Lasershow

På det ekstraordinære årsmøtet i Vestfold Venstre 31. mars 2019 ble det vedtatt en uttalelse “Ja til lasershow fremfor fyrverkeri”. Uttalelsen var opprinnelig foreslått av Tønsberg Venstre. Bruk av fyrverkeri kan være aktuelt 17. mai rundt omkring i fylket. Derfor er det nå aktuelt å ha fokus på saken.

Ja til lasershow fremfor fyrverkeri

Lasershow kan være virkelig flott å se på!

Hvert år blir mennesker skadet, dyr drept, eiendom og natur forsøplet og ødelagt, og mange er redde. Bare på grunn av noen minutters moro med fyrverkeri. Tiden er moden for å tenke nytt.

Vi vil ta til orde for et gradvis forbud mot privat oppskyting i kommunen, og ta initiativ til et samarbeid mellom kommunen og andre aktører for å bruke et spektakulært lasershow istedenfor fyrverkeri på aktuelle dager.

I en ny undersøkelse fra desember 2018 gjennomført av NITO, svarer over 60 prosent av de spurte at de vil forby privat oppskyting av fyrverkeri dersom kommunen står for offentlig oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften. Kun 16 prosent ønsker å beholde retten til å skyte opp selv.

Lasershow er en lydløs og god erstatning for fyrverkeri, som ser like bra ut, men som ikke gjør skade. Kommuner i Sverige, som Lidköping og Boden, har innført forbud i sine kommuner med suksess.

Av hensyn til mennesker, dyr og natur burde tradisjonell fyrverkerioppskyting i privat og offentlig regi på sikt opphøre. Fyrverkeri kan være vakkert å se på, men omfanget av skader på mennesker, dyreliv og eiendom gjør at dagens praksis ikke er ønskelig, spesielt når vi vet det finnes bedre alternativer.

Vestfold Venstre vil:

  • at kommunene i fylket i samarbeid med andre aktører skal jobbe for felles lasershow istedenfor rakettoppskyting på nyttårsaften og 17. mai
  • i første omgang forby privat oppskyting av fyrverkeri i byenes sentrum
  • at fylkeskommunen og staten har opplysningskampanjer om tematikken
  • være positive til utvikling av alternativ til fyrverkeri for privat bruk

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**