Nå kommer forsøk med anonyme søknader

Foto: Elias Dahlen/Hordaland Venstre

Regjeringen tar grep for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet. Nå skal det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten – et Venstre-gjennomslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Terje Breivik er arbeidspolitisk talsperson i Venstre, og glad for at forsøket kommer i gang:

– Venstre har lenge jobbet for å gjennomføre forsøk med anonyme jobbsøknader. Staten skal jobbe for alle innbyggerne våre. Da er det viktig at den går foran, og sørger for at de ansatte speiler befolkingen. Det er ikke greit at arbeidsgivere sorterer jobbsøknader etter hvor norske navnene er.

Det er ikke greit at arbeidsgivere sorterer jobbsøknader etter hvor norske navnene er.

Terje Breivik, stortingsrepresentant

Plass til alle i arbeidslivet

Denne våren starter forsøket som skal gjøre jobbsøking i staten «fargeblind». Virksomhetene som deltar, vil få sladdet navnene på jobbsøkere digitalt, slik at bare kvalifikasjonene kommer frem av søknaden. Da Venstre gikk inn i regjering i fjor, var «inkluderingsdugnaden» en hovedoverskrift. I tillegg har Regjeringen sørget for et integreringsløft. Breivik understreker viktigheten av å få flere i jobb:

– Vi skal legge til rette for at alle som kan og vil jobbe, får plass i arbeidslivet vårt. Det er frustrerende å søke på hundrevis av jobber man er kvalifisert for, men bare få avslag. Anonyme jobbsøknader vil forhåpentligvis gjøre veien inn i arbeidslivet kortere for mange. Det er viktig for den enkelte, men også for lønnsomt for samfunnet.

Krever holdningsendring

Han er klar på at forsøket ikke løser alle utfordringene:

– Hvis forsøket med anonyme søknader får flere mennesker med utenlandsklydende navn i jobb, er det supert for dem det gjelder. Samtidig vil det bety at det er behov for en holdningsendring blant arbeidsgivere. Da må vi vurdere om forsøksordningen skal utvides, eller om det også skal innføres andre tiltak.

I forsøket, som går fram til jul 2020, skal jobbsøkernes navn anonymiseres fram til et eventuelt intervju. Målet med prøveprosjektet er å øke læringen og oppmerksomheten om arbeidet med å ansette innvandrere.

Du kan lese mer om forsøket med anonyme søknader i staten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**