Alta Venstre vil gi 1 000 kroner i lavere eiendomsskatt på din bolig

Venstre vil redusere eiendomsskatten på bolig med 1 000 kroner i 2020, Trine Noodt

Arbeiderpartiet valgte å øke eiendomsskatten kraftig fra 2018 til 2019. Den vanlige boligeier fikk en økning på ca 78%, noe som ikke kan sies å være en forsvarlig økning, og som skaper problemer for mange. Det å sende en ekstraregning på 10-12 millioner kroner fra kommunen til boligeierne burde vært unngått. Alta Venstre vil derfor redusere eiendomsskatten, og gi alle boligeiere en lettelse på sin bolig med 1000 kroner i 2020. Vi håper at dette er starten på avviklingen av eiendomsskatten, og at en hvert år utover 2020 kan redusere skatten med 500 kroner årlig på hver bolig.

Det er ikke god økonomistyring å bruke mer penger enn en har råd til, og det er ikke rett av kommunen å vedta store investeringer for så å sende regningen over til innbyggerne. Et godt eksempel på dette er storskolen til minst 400 millioner kroner i Bossekop. Skolen bygges i tillegg så stor at det vil være ledig nesten 300 skoleplasser tilsammen på Gakori og Bossekop skole. Når kommunen skal investere, må det være på et nivå som er innenfor de økonomiske rammene vi har i kommunebudsjettet. Alta kommune har et betydelig budsjett og har strengt tatt ikke behov for å kreve inn eiendomsskatt på bolig. Vi må heller prioritere å være nøysomme med hvordan vi bruker felleskapets penger, istedenfor å sende regningen over til boligeierne.

Alta har opplevd jevn og god befolkningsvekst i snart 50 år, men dette har nå stoppet opp. Antall innbyggere sto stille fra 2018 til 2019, og i tillegg har vi opplevd at barnefamilier ikke har kommet flyttende til Alta som tidligere. Det ble bare født ca 220 barn i Alta i 2018, noe som er 60 -70 færre enn det som har vært normale fødselstall de siste 15 årene. Nedgangen i antall barn under 15 år fra 2018 til 2019 er faktisk så høyt som 111.

Dette er en ny situasjon, og vi må iverksette tiltak for fortsatt å være attraktiv for folk som ønsker å flytte til Alta, og for familier som vurderer om de skal bli boende i Alta. En ting vi kan gjøre, for at folk fortsatt skal velge Alta, er å redusere eiendomsskatten. Vi må fortsatt satse på nærskolene, og bygge videre på de gode oppvekstmiljøene folk så tydelig sier ifra om er viktig for trivsel og bolyst, og en av Altas kvaliteter. For å lykkes enda bedre med dette, og gjøre det mulig for enda flere å etablere seg i Alta, må vi etablere et kommunalt tomteselskap med kun en oppgave; nemlig å levere nok byggeklare tomter slik at tomteprisene halveres.

Trine Noodt, ordførerkandidat Alta Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**