Finansiering av ferger og hurtigbåter

 

Venstre ønsker gode, rettferdige kostnadsnøkler som i større grad reflekterer de reelle kostnadene og båttilbudet fylkeskommunen har. Samtidig må det stimuleres til å utvikle og benytte nullutslippsløsninger. Det er god politikk for samferdsel, distrikt, næring og miljø!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**