Venstre sikrer leirskole for alle barn

Foto: iStock

Regjeringen la i dag frem et lovforslag som sikrer at alle barn skal få tilbud om gratis opphold på leirskole. Det fikk Venstre fikk gjennomslag for da vi gikk i regjering for ett år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

– Retten til leirskole var Venstres gjennomslag i regjeringsplattformen, og vi er veldig glad for at dette nå kommer på plass, sier stortingsrepresentant Guri Melby.

Skolene får frihet til å organisere turen utfra lokale ønsker og forutsetninger, men det vil ikke lenger være anledning til å kreve betaling og turen må minst fare i fire dager (tre overnattinger).

Skal være gratis

En av fem skoleelever får i dag ikke tilbud om å dra på leirskole, eller tilsvarende klassetur med overnatting. Det blir det nå slutt på. Leirskole er en unik opplevelse som alle barn bør få være med på. Venstre

er derfor glad for at alle barn skal få tilbud om leirskole, og at dette tilbudet skal være gratis på linje med all opplæring i skolen.

– Et leirskoleopphold gir elevene viktig friluftslivskompetanse og unike opplevelser ute i naturen, uttaler Melby. Man lærer å ferdes i og verdsette naturen gjennom bruk av nærmiljøet, og ved å få prøve seg på forskjellige friluftslivsaktiviteter til ulike årstider. Noen lærer å gå på ski og tenne opp bål ute i naturen, andre å bruke fiskestang eller å være i båt for første gang.

Mestring og friluftsopplevelser

Partileder og kulturminister Trine Skei Grande er også veldig fornøyd med at alle barn nå får tilbud om leirskole.

– Et leirskoleopphold gir også mestringsopplevelser utover natur- og friluftsopplevelser. Det å reise bort over flere dager sammen med medelever gir nye erfaringer og utfordringer. Man blir mer selvstendige og lærere å kjenne sine medelever på en annen måte, sier Grande.

Rom for lokal variasjon

Skolene vil fortsatt ha ansvar for å organisere leirskolen, og det er stort rom for lokale variasjoner. Alle barn skal imidlertid få et tilbud, og skolene må planlegges i samarbeid med elever og foreldre slik at ulike hensyn kan ivaretas.

– Det er viktig at både barn og foreldre opplever at det er trygge rammer rundt oppholdet slik at dette blir en god opplevelse for alle, avslutter Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**