Skolegudstjenester – skolens ansvar?

Synnøve Ihlebekk, Foto: Privat

Leserbrev Smaalenenes Avis 11.04.19 av Synnøve W Ihlebekk

I høst vedtok stortinget en ny veileder i forbindelse med skolegudstjenester. Der oppfordres alle skoler til å tilby skolegudstjenester, og det opplyses at skoleeier bør avgjøre. Dette betyr at det er kommunestyrene som kan bestemme om alle skolene i kommunen skal tilby skolegudstjenester i skoletiden eller ikke. Men det betyr også at kommunestyret kan delegere denne avgjørelsen til skolene v/skoleledelsen.

Veilederen sier ingen ting om at skolegudstjenesten må foregå i skoletiden, eller hvem som skal ta kostnaden der elevene må fraktes til kirken, bare at skolen oppfordres til å legge til rette.

Omsider har vi fått et skille mellom stat og kirke, og dette bør ikke undermineres. Skolen skal ikke drive forkynnelse i skoletiden, og IØ Venstre mener at det er foresattes ansvar å sørge for at egne barn tar del i kirkens aktiviteter og dens forkynnende virksomhet, utenom skoletiden. Reisekostnader til skolegudstjenester skal heller ikke dekkes av skolens budsjett, da religion er en privatsak.

Læreplanen ivaretar læren om kristen og humanistisk kulturarv, og praksis i dag er at skolen gjennomfører besøk til kirken som en del av dette. Kirken får da vist frem hva den har å tilby, uten å forkynne. Dette på lik linje med besøk av andre institusjoner tilknyttet læreplanen.


Vi vet at kirkene i Indre Østfold jobber aktivt for å få gjennomføre skolegudstjenester i skoletiden, og at det også drives det man kan kalle utilbørlig press for å få gjennom sitt syn i saken der de i dag ikke har fått avtale med skolen. Vi vil derfor være tydelige på at IØ Venstre ikke vil støtte et generelt vedtak om skolegudstjenester, men sikre at skolen kan velge praksis selv i samarbeid med FAU, slik det praktiseres i dag.

Vi lever i en tid hvor det er religionsfrihet i Norge, og hvor skolen skal være samlende for alle elever på tvers av religionstilknytning. Ved å tilby skolegudstjenester i skoletiden, splitter man elever og lager et unødvendig skille basert på hvilken religion man evt. tilhører. Skolen skal være et sted for alle elever uavhengig religionstilknytning, og utøvelse av religion foregår på den private arena. IØ Venstre mener det er mer inkluderende og samlende at det i forbindelse med høytidene arrangeres aktiviteter rundt høytidene som ikke splitter elever, og uten at det forkynnes i skoletiden.

Vi vil derfor heller utfordre kirkene i Indre Østfold til å tenke nytt og finne andre løsninger enn den tradisjonelle skolegudstjenesten som i dag gjennomføres i skoletiden. Ved å legge opp til en skolegudstjeneste for eksempel på kveldstid, vil de som ønsker det kunne delta uten at det går på bekostning av undervisningstiden for elevene, og skolen kan ha samlende aktiviteter rundt høytidene. Skolen kan som veilederen oppfordrer til, legge til rette ved at de kan formidle invitasjonen fra kirken til alle skolens elever slik at kirken er sikret å nå alle. Kirken på sin side kan da også tilby transport av elever som ikke har anledning til å ta seg til kirken på egenhånd der foresatte ikke selv kan kjøre. Man plasserer dermed ansvaret for gudstjenester der de hører hjemme, nemlig i kirkens regi og ikke skolens.

Synnøve W. Ihlebekk
Indre Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**