Ekne får bredbånd til høsten, usikkert for Ronglan og Åsen

Karl M. Buchholdt og Tove Eivindsen på Venstres landsmøte. De er skuffet over at bredbåndsutbygging i området Ronglan-Åsen ikke prioriteres høyere., Foto: Karl M. Buchholdt

Venstres toppkandidat ved fylkestingsvalget, Tove Eivindsen, har stilt spørsmål om når fylkeskommunen vil gi klarsignal til utbygging av bredbånd i områdene Åsen nord, Ronglan og Ekne. Venstres gruppeleder i Levanger, Karl M. Buchholdt, er mildt sagt overrasket over svaret.

Saken ble tatt opp av Eivindsen i fylkeskommunens komite for næring 3. april. “Når blir det igangsatt utbygging av fiberbredbånd til nordlige deler av Åsen, store deler av Ronglan og mindre deler av Ekne?” var Eivindsens spørsmål i komiteen. I svaret får Eivindsen opplyst at “Vi ser på muligheten til å bygge ut Ekne (utenfor sentrum) først, da med fylkeskommunale midler, med oppstart høsten 2019. For deretter å vurdere de øvrige områdene nord for Åsen, på begge sider av E6.”

Dette overrasker Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre: – For å være helt ærlig hadde jeg faktisk en forventning om at fylkeskommunen ville være klar i sin tale om at man ville bygge ut alle disse områdene, da dette er områder som mangler fiberbredbånd i dag, sier Buchholdt. Han mener det er veldig bra at det blir bygd ut bredbånd på Ekne, men at alle disse tre områdene burde fått klare signaler om at de blir prioritert. – Dette viser at bredbåndsutbygging på landsbygda ikke blir prioritert særlig høyt i SP- og AP-styrte Trøndelag fylkeskommune, sier Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

Her er hele svaret på spørsmålet fra Tove Eivindsen

I likhet med andre områder som mangler fiber så jobber fylkeskommunen også med de tre nevnte områdene i Levanger kommune.

Pr i dag har vi innmeldte områder i samtlige trønderkommuner, unntatt Røros. Det er ca 5500 husstander i Trøndelag som mangler grunnleggende bredbånd (10Mbi/s). Dekningsgraden på fiber er ca 60 % (av ca 216 000 husstander).

Levanger kommune har meldt inn tre områder som de ønsker å prioritere. Disse områdene er sammenfallende med de som er nevnt her. Områdene er kalkulert til å koste vel 27 millioner totalt. Dette omfatter 286 husstander. Alle kalkyler er med fiber som teknologi. Kommunens egenandel er 25 % av den totale utbyggingskostnaden. Resten deles mellom utbygger og fylke/stat. Kostnaden pr husstand varierer mellom 82 000 og 128 000.

Vi ser på muligheten til å bygge ut Ekne (utenfor sentrum) først, da med fylkeskommunale midler, med oppstart høsten 2019. For deretter å vurdere de øvrige områdene nord for Åsen, på begge sider av E6. De siste områdene, eller deler av de med statlige midler. Det er mulig vi at områdene må endres noe, for å få en litt bedre kalkyle. Dette blir endelig besluttet en gang før sommerferien.

Det som gjør at ikke kan si noe detaljert om planer og tidspunkter ennå, er endrede krav for bruk av offentlig stilskudd til legging av trekkrør for fiber. ESA krever nå at det må legges doble rør helt inn til kunden. Dette fordyrer
prosjektene med minst 30 %, trolig mer. Det er ikke tatt hensyn til dette i de kalkylene som vist over. Fylkeskommunen jobber nå mot NKOM for å sehvordan disse kravene kan endres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**