Venstre vil sikre og utvikle Amtmannsnes som naturperle!

Trine Noodt

Alta Venstre kan ikke godta at Vefas får godkjenning til et bilopphuggeri i Vefas sine lokaler på Amtmannsnes. Ikke bare fordi et huggeri er belastende for beboerne, men også fordi området kan ha så mye større verdi for annen bærekraftig og viktig næring for Alta.

Riktignok er området på Amtmannsnes avsatt til industri, men det var en industri som rettet seg mot aktiviteten på sjøen. Det var fisk og fiskeprodukter, trafikken gikk i hovedsak på kjøl. Amtmannsnes har i dag en bebyggelse der unge familier med barn har etablert seg de siste årene. Stedet ligger idyllisk til med en frodig natur som brukes av beboerne og hele Altas befolkning til naturopplevelser og friluftsliv.

Snakker en med beboerne som bor i området, omtaler de bilopphuggeri som «galskap» og bare trist. Hvordan kan Altas politikere tillate seg å ødelegge en naturperle og rekreasjonsområde ytterst på Amtmannsnes til et bilopphuggeri. Beboere og grendelaget har lagt ned mye ressurser i å skape flotte turstier både sommer og vinter. Det var fantastisk å høre under folkemøtet på engasjementet til både unge og den eldste mannlige beboer på Nesset. Ingen synes et bilopphuggeri er en fornuftig bruk av arealene.

Veien ut til Amtmannsnes er i dag sterkt belastet av trafikk. Veien er uten gang og sykkelsti, slik at alle myke trafikanter er henvist til den smale og svingete veien. Skulle det bli gitt tillatelse til huggeri vil denne veien bli belastet med store kjøretøy, til og fra, som skal frakte biler til huggeriet. Biler som ikke er i kjørbar stand (og det er vel de fleste siden en vil vrake dem) vil bli fraktet på lastebiler og antall store kjøretøy vil øke drastisk.

Når bilene først kommer til huggeriet skal de demonteres. Bildekkene skal fjernes og blir i dag hentet av lastebiler. Brukbare deler skal pakkes og sendes, dette blir også kjørt tilbake fra huggeriet med bil. Alta kommune har opparbeidet et industriområde beregnet for avfallssortering like utenfor Alta, Stengelsen. Et bilopphuggeri der vil være til vesentlig mindre ulemper enn på Amtmannsnes.

Opphugde biler kan fraktes i presset tilstand på lastebiler til hvilken som helst kai i Alta og ikke nødvendigvis til kaia på Amtmannsnes. 1500 pressede bilvrak som er antatt behov er ikke mange skipslaster. Kaia og området ytterst på Amtmannsnes må kunne brukes til annen type næring enn huggeri. På sikt kan dette være et område med et flott sjørettet opplevelsessenter.

I dag har vi stort antall turister som kommer med cruisebåter og på annen måte til Alta. De ankommer for dem et eksotisk sted der det er langt mellom husene og forunderlig at noen kan bo. Hva er det de opplever når de går langs Bukta og Amtmannsveien? Jo svære tankanlegg, lastebiler med bilvrak og bøttevis med renovasjonsbiler. Hvorfor ikke binde sammen områdene Bukta, Amtmannsnes og Alta museum med lokale småbåter. Tenk på opplevelsen for en turist å kunne få lov til å ta en åpen båt til museet, kjenne på sjølufta, se nisa hoppa og vandre til fots langs helleristninger fra fjæra til museet. Dette er en helt annen opplevelse enn å bli fraktet i buss, noe en kan gjøre overalt i verden.

I dag er det opplevelser man søker. Man vil se og gjøre ting selv. Gi turisten en fiskestang i handa på vei fra Amtmannsnes til museet. Skulle en liten kveite eller torsk bite på har en sikret en unik opplevelse som blir videreformidlet til hele verden på et øyeblikk via Facebook og Instagram.

Når man drar til Venezia vil alle ta gondoler, drar man til Amsterdam vil alle ta kanalbåtenene, drar man til Alta vil jeg at alle tar en åpen båt fra Bukta via Amtmannsnes og til museet. Alta Venstre vil derfor arbeide for at det ikke blir ett bilopphuggeri på Amtmannsnes, men benytte et avfallshåndteringsområde som er tilrettelagt for slik virksomhet, nemlig Stengelsen.

Amtmannsnes har et så mye større potensial enn et bilopphuggeri.

Tommy Hæggernæs

2. kandidat Alta Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**