Minneord: Guro Fjellanger

Foto: Sveinung Bråthen

Guro Fjellanger døde mandag 15. april, 55 år gammel, etter lengre tids sykdom.

I Guros bortgang har Norge mistet en sosialliberal og grønn dame. Hennes engasjement var vidt og hun etterlater seg tydelige spor i norsk politikk og samfunnsliv.

Guro var opprinnelig fra Stokmarknes, men bodde store deler av sitt liv i Gamlebyen i Oslo. Hun var utdannet gullsmed, men det er som politiker og organisasjonsmenneske hun skrev seg inn i norsk historie.

Guro var opprinnelig fra Stokmarknes, men bodde store deler av sitt liv i Gamlebyen i Oslo. Hun var utdannet gullsmed, men det er som politiker og organisasjonsmenneske hun skrev seg inn i norsk historie.

Guro er en av Venstres viktigste politikere. Hun var leder i Unge Venstre 1986-1988, nestleder i Venstre 1996-2000 og miljøvernminister i Bondeviks første regjering 1997-2000. Hun brøytet vei i særlig klimapolitikken. Som miljøminister signerte hun Kyoto-avtalen i 1999. Hun gikk av som miljøvernminister med resten av Bondevik I-regjeringen, da flertallet på Stortinget ville endre forurensningsloven og bygge gasskraftverk uten CO2-rensing.

Guro hadde også en rekke styreverv i ulike organisasjoner, statlige virksomheter og regjeringsutnevnte utvalg. Hun var nestleder i Nei til EU 1988-1991 og deretter generalsekretær i samme organisasjon. Hun var medlem av Oslo bystyre 2007-2015. I 2007 mottok Guro Equalitasprisen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og i 2019 ble hun æresmedlem i Unge Venstre.

Guro brøt mange barrierer i sitt liv. Hun var den første til å inneha statsrådspost med sin funksjonsnedsettelse. Som politiker kjempet hun alltid for dem nederst ved bordet. Enten det gjaldt rettigheter for folk med funksjonsvariasjoner, eller engasjementet mot fattigdom og bedre integrering og inkludering i egen bydel.

Guros dannet så sent som i år Venstres funkisnettverk da jeg ble likestillingsminister med ansvar for funkisfeltet. Hun ønsket å bidra med sine erfaringer. Det imponerte oss alle. Vi lyser fred over Guros minne.

Trine Skei Grande
Venstres leder

 

Intervju med Guro Fjellanger

I anledning bursdagen til Venstre tidligere i år ble Guro Fjellanger intervjuet av Torild Skogsholm.

Hør hennes tanker om å sitte i regjering med Sp og KrF og dagens regjeringssituasjon, om Kyoto-avtalen og hennes tid som minister.