Flere lærere får videreutdanning

Guri Melby
Guri Melby, kunnskapsminister og partileder i Venstre, Liv Aarberg

I år har rekordmange lærere søkt videreutdanning, og nå skal 6.843 av dem få det.

– Det er veldig gledelig, for disse kommer i tillegg til de rundt 27 000 lærerne som allerede har fått videreutdanning. Elevene er de egentlige vinnerne her, sier Guri Melby, Venstres representant i utdanningskomitéen på Stortinget.

Flest lærere får videreutdanning i matematikk, norsk og engelsk. Utdanningsdirektoratet har innvilget nesten alle søknadene fra lærere som ønsket videreutdanning i disse fagene. Samtidig får 379 lærere tilbud om studieplass i programmering og 326 i profesjonsfaglig digital kompetanse. I år opprettes det også et tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk, noe 419 lærere får benytte seg av.

Elevene er de egentlige vinnerne her.

Guri Melby

En god lærer viktigst for barna

Guri Melby mener understreker betydningen av lærernes kompetanse:

– Vi vet at en god lærer er den viktigste enkeltfaktoren for at barna skal trives og lære på skolen. Derfor har Venstre satset systematisk på lærernes kompetanse. Vi forhandlet inn mer penger til videreutdanning i årene med samarbeidsavtale, og vi prioriterer det nå som vi sitter i regjering, fortsetter hun.

Endelig videreutdanning i spesialpedagogikk

– Halvparten av barna som mottar spesialundervisning, får det i dag av voksne uten riktig utdanning. Derfor er det også veldig gode nyheter at regjeringen nå sponser videreutdanning i spesialpedagogikk. Vi bør bruke de beste pedagogene våre på barna som trenger det mest, så dette er et viktig løft, sier Melby.

Hun mener dette er et viktig ledd i regjeringens satsing på tidlig innsats:

– Å ha lærere med riktig utdanning i hvert klasserom og flere spesialpedagoger som kan støtte elevene som trenger ekstra hjelp til å mestre fagene, handler om å se og løfte hvert enkelt barn. Hver elev skal få hjelpen det trenger, når hun trenger det. Når vi klarer å sette inn hjelpen med én gang utfordringene oppstår, øker sjansen for at elevene fullfører og består skolegangen, understreker hun.