Venstre stiller nye spørsmål til ordføreren i kommunestyret 13. mai 2019

Foto: Oppland Arbeiderblad

Grunngitte spørsmål til kommunestyret 13.05.209

 

Venstre er og har vært opptatt av at Søndre Land kommune skal utvikles til en god bokommune, også for de kommende generasjoner. Vi ser derfor med bekymring på at kommunen ikke har noen plan for å møte de store og tunge utfordringene i nær fremtid. I stedet snakkes det om behov for tunge investeringer, som finansieres ved låneopptak, uten tanke for at vår evne til å betale for dette, minker drastisk i løpet av få år. Når kommunen tar opp lån, er det innbyggerne som må betale dette i en eller annen form som for eksempel eiendomsskatt.

Spørsmål til ordfører Odden:

 

I kommunestyret 18.03.2019 hadde Venstre følgende grunngitte spørsmål: Når kan kommunestyret forvente å få en utredning om et barnehagetilbud i sør som ble vedtatt av kommunestyret i 2016?

I svaret fra ordføreren redegjøres det til sak KS-29/16 som ble kvittert ut i sak KS-59/16. Sak KS-59/16 viser ikke til vurdering av fremtidig barnehagebehov og struktur spesielt med henblikk på forholdene sørover i kommunen, den viser bare til et behov for antall av barnehageplasser i kommunen frem til 2022. Vurderingen tar heller ikke hensyn til behov for barnehageplasser knyttet opp mot arbeidsmarkedene som beskrevet i samfunnsplanen.

  1. Når kan kommunestyret forvente at rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en utredning av barnehagetilbudet sørover i kommunen som også tar opp i seg arbeidsmarkedet beskrevet i samfunnsplanen?
  2. Når kan kommunestyret forvente en orientering fra rådmannen om hvordan de har operasjonalisert målene i samfunnsplanen for hvert kommunalområde?
  3. Hvor mange barn står på venteliste for å få barnehageplass ved barnehagene i kommunen ved dags dato?
  4. Hvor stor andel av befolkningen over 80 år vil få plass ved det nye Hovlitunet, når det står ferdig?

 

 

Juel Sagbakken (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**