Flere svømmedyktige barn med Venstre

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og Ordførerkandidat Jørn Martinussen for Øksnes Venstre

Nå venter en god sommer på de fleste av oss. Noen har allerede tatt sitt første bad i år, og opplevd det deilige med å være i vannet i fri luft. Vi er heldige vi i Norge; vi har enorme mengder rent og friskt vann å boltre oss i. Innsjøer, lokale vann og hav – over hele landet. I denne kommune er for eksempel Sørvågvannet en populær plass. Vannet er forfriskende og deilig, opplevelsesfullt og befriende. Dette for de av oss som mestrer vannet. Å kunne klare å redde våre egne liv, om vi faller ut av kajakken eller robåten, eller fra bryggekanten, for de av oss som mestrer å svømme, er det deilig å være i kontakt med vann. Men slik er det ikke for alle.

Også denne sommeren kan noen dessverre miste sitt liv, og familiene sine kjære, fordi svømmekunnskapene ikke har vært på plass, fordi mange ikke er i stand til å redde sine egne liv i kontakt med vann. Dessverre skjer dette hvert år, og det er ofte barn og ungdom involvert.

Fakta er at Norge er dårligst av alle land i Norden hva kommer til svømmekunnskaper hos barn. Dette måles likt for alle 10 åringer i hele Norden. Og alarmerende nok er kun 50% av våre norske 10-åringer er svømmedyktige. Vi ligger langt bak andre skandinaviske land. Og det vi i Norge, med vår nest lengste kystlinje i verden!

Det er viktig å gjøre endringer når vi vet at det norske skoleverket ikke har vært i stand til å gi tilstrekkelig svømmeundervisning til alle. Det handler ikke nødvendigvis om at svømmeundervisningen som ble gitt var så dårlig, men uansett grunn, så har kun halvparten av barna vist seg å klare bestå svømmeprøven.

For å forstå bedre, inviterte vi i Venstre samtlige aktører i svømmenorge til Stortinget med spørsmål om hva Venstre kunne gjøre for å ruste barn bedre for den aktivitet, som mange ser på som selvfølgelig. Svaret fra alle aktørene som er svømmeeksperter var; opplæringen må starte tidlig. Helst allerede i barnehagen. Med disse klare anbefalingene til å oss i Venstre, tok vi derfor initiativ til en helt konkret ny ordning som vi med hånden på hjertet kan si har kommet på plass takket være oss i Venstre.

Ordningen er gratis svømmeopplæring i barnehagene. Den fungerer slik: Stortinget bevilger penger til svømmeopplæring i barnehagene. Barnehagene søker på midlene via fylkesmannen. Barnehageansatt tar så med seg barna fra barnehagen til den lokale svømmehallen. Der står svømmeeksperter klare til å ta imot barna i svømmehallen. De står for opplæringen, ikke barnehageansatte. Alle utgifter med dette dekkes av staten over statsbudsjettet. Det er ingen skjul egenandel med liten skrift.

Likevel er det mange kommuner og barnehager som ikke benytter seg av tilbudet. Og vårt mål med innlegget er å presse på for at så mange barn som mulig i våre kommuner benytter seg av tilbudet Venstre har fått på plass. Det er en viktig oppgave, og vil stå som en svært viktig prioritering for Venstre etter kommunevalget til høsten. Venstre skal få barna i kommunenorge til å bli Skandinavias beste svømmere. Vi har rett og slett ikke råd til at våre barn drukner i lek. Og når ordningen i tillegg er gratis, bør alle kommuner og alle barnehager benytte seg av tilbudet.

Venstre har sikret hele 66 millioner kroner til svømmeopplæring for de eldste barnehagebarna, 5 åringene, årlig! Vi mangler noen millioner på statsbudsjettet til å kunne garantere svømmeundervisning til samtlige 5 åringer i barnehagen. Helt siden vi fikk startet opp ordningen i 2015 har beløpet gradvis økt, og vi er snart der at nærmere 100.000 barn har kunnet få denne svømmeopplæringen i barnehagen. Og fordi at det er flere kommuner og barnehager som ikke benytter seg av tilbudet, klarer ikke regjeringen å bruke opp pengene som er bevilget. Og, brukes ikke alle midlene som er bevilget, får Venstre i finanskomiteen på Stortinget aldri økt potten i statsbudsjettet heller. Brukes potten opp; skal vi i Venstre nok også få gjennomslag for å øke potten. Hjelp oss med å øke potten. Ta ordningen i bruk!

Samtidig med dette har Venstre fulgt opp og ment at svømmeundervisning bør også komme tidligere på planen i skolene. I forslaget til nye læreplaner som nå er på høring, foreslås svømmeopplæring flyttet fra 4. klasse til 2. klasse, med mulighet for skolene å starte allerede fra 1. klasse. Vi i Venstre mener nemlig at opplæringen må starte tidligst mulig. Om barna da i tillegg har fått med seg svømmeopplæring fra barnehagen, vil politikk her være livreddende.

En av oss, og kanskje den mest dumdristige, deltok i tv-programmet 71 grader nord i 2011 og fikk da føle på kroppen hva manglende svømmekunnskaper kan føre til. Utfordringen var å hoppe fra en båt og svømme i land. Null problem! Umiddelbart etter kontakten med vannflaten kom panikken. Å selv feilaktig tro at man kan svømme, attpåtil i urolig sjø, var ikke et godt utgangpunkt. Manglende svømmekunnskaper gjorde møtet med vannet til en sterk påkjenning. Ikke lenge etter ble ny svømmeopplæring gjennomført og i midten av 30-årene kom svømmeferdighetene endelig på plass.

Som rikspolitiker og lokalpolitiker skal vi sammen gjøre en innsats for å få alle våre barnehager med på ordningen. Og vi håper å ha deg som er forelder eller besteforelder til et barn som går i barnehagen, eller på skolen, eller du som selv jobber i barnehagen, skolen eller svømmeklubben, med på laget. For ambisjonen må være at Øksnes kommune skal bli best av alle kommuner i hele Norden!