På tide å ta foreldrene på alvor!

Komsa skole har en perfekt plassering for elevene på sentrum, og et uteområde som skaper uendelige muligheter., Foto: Trine Noodt

Foreldreutvalget (FAU) ved Komsa skole har sendt inn klage på at de ikke er hørt i saken om storskole i Bossekop. FAU mener at det skulle vært gjennomført en høring etter at kommunestyret vedtok at det skulle bygges ny skole i Bossekop i september 2018.

– På tide å la foreldrene ved Komsa skole få komme med sin mening. sier Johanne Sundmann.

Kommunestyret overser foreldrenes krav.

I henhold til regelverket kommer det helt klart frem at foreldrene skal høres når en skole blir vedtatt lagt ned. Siden Alta kommune har egen forskrift om hvilke områder som hører til den enkelte skole, kan kommunen velge å høre foreldrene kun i saken som gjelder endring av kretsgrenser. Men da er det åpenbart at dette må skje noenlunde samtidig som vedtaket om at Komsa skole blir lagt ned. Det kan ikke være slik som kommunen planlegger; nemlig at dette skal skje når storskolen står ferdig

I et demokrati må innbyggerne høres.

At Alta kommune utad har fine slagord om å praktisere merdemokrati i kommunen må også utkrystallisere seg i handling. Kommunestyret har en god mulighet til å vise merdemokrati i praksis når kommunestyret skal behandle anken fra FAU på nytt i kommunestyret tirsdag 21. mai. Her kan kommunestyret si ja til at storskolen i Bossekop blir sendt ut på høring umiddelbart.

 

Venstre tar foreldrene på alvor.

-Venstre mener at prosessene må føres på en slik måte at foreldrene føler seg involvert og hørt, sier 4. kandidat for Venstre, Johanne Sundmann.

Det er få i Alta som ønsker storskoler. Alle ønsker sin nærskole, og dette er også Venstre sin løsning. Venstre ønsker å bygge ut skolen i Saga, og ruste opp nærskolene. Dette er den løsningen innbyggerne i Alta ønsker. Dette viste alle høringssvar fra høringsrunden våren 2017. Selv om Arbeiderpartiet ikke er opptatt av å verne om demokratiet, så er Venstre det.

Les tidligere artikler om saken:

Hvorfor ønsker man å bygge en storskole i Bossekop til elever som ikke finnes?