Pris for godt ruspolitisk arbeid til Venstre-byråd

Erlend Horn har som Venstre-byråd i Bergen lenge kjempet for en mer human ruspolitikk, og har de siste fire årene jobbet for å gjøre Bergen til en fremtidsrettet kommune når det gjelder hvordan det offentlige håndterer mennesker med rusproblemer., Foto: Christian Parkstad, Venstre

I dag mottok sosialbyråd Erlend Horn i Bergen fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid i 2019.

For Venstre har ruspolitikk stått høyt på agendaen i mange år. I Bergen har Venstre med sosialbyråd Erlend Horn i spissen gjort visjoner om til virkelighet.

- Om vi skal lykkes med å inkludere rusavhengige i fellesskapet på en god måte, må vi slutte å stemple dem som kriminelle.

Erlend Horn, Venstre (BT, januar 2019)

Erlend har som Venstre-byråd lenge kjempet for en mer human ruspolitikk, og har de siste fire årene jobbet for å gjøre Bergen til en fremtidsrettet kommune når det gjelder hvordan det offentlige håndterer mennesker med rusproblemer.

Dette har han gjort gjennom blant annet å utarbeide en rusplan for kommunen og å sette ned et ruspolitisk råd.

Horn har også kjempet for at rusreformen ble liggende fast da den nye regjeringen forhandlet frem Granavolden-erklæringen.

Venstre-byråden sier at vi er på riktig vei, men understreker at det fortsatt er et stykke igjen for å hjelpe noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt.

Tidligere prisvinnere:

  • 2018: Bent Høie
  • 2017: Petter Nyquist
  • 2016: Astrid Renland
  • 2015: Thorvald Stoltenberg
  • 2014: Erna Solberg
  • 2013: Laila Dåvøy