Internasjonal avtale mot plastforsøpling

Forbud mot engangsplast
Foto: Mona Lindseth

Etter forslag fra Norge og klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble det 9. mai vedtatt å skjerpe kontrollen med den internasjonale handelen med plastavfall. Det har aldri tidligere gått så raskt å få vedtatt en global miljøavtale som denne.

– Det norske forslaget om å styrke kontrollen med handel med plastavfall har fått stor oppmerksomhet og sterk støtte. I en krevende tid for internasjonalt samarbeid er det historisk at man legger frem et så omfattende forslag om strengere regulering, og får dette blir behandlet og vedtatt på et og samme møte, sier Ola Elvestuen (V) til Aftenposten, som dekket møtet.

– Plastforsøpling er en av de største globale miljøutfordringene i vår tid, sier Ola Elvestuen

Avtalen går ut på at kjøp og salg av plastavfall mellom bedrifter i ulike land, må godkjennes av myndighetene i begge land. Det vil bidra til å hindre salg av plastavfall til bedrifter som ikke følger god miljøpraksis, og der man ikke kan forsikre seg om at avfallet ikke havner i naturen.

– Handel med plastavfall er et økende problem fordi mye av plasten ender opp i naturen. Vedtaket i Baselkonvensjonen gjør at all eksport av plastavfall som utgjør en fare for miljøet blir kontrollert strengere. Vedtaket gjør at vi får mer kontroll og kunnskap om den internasjonale plasthandelen, sier Elvestuen.

Norge fikk i tillegg gjennomslag for å etablere et helt nytt partnerskap for plastavfall, som inkluderer myndigheter, næringsliv og organisasjoner.

– For å redusere mengden plastavfall i naturen er dette veldig viktig, og jeg er glad for at Norges forslag fikk flertall. Det er slike konkrete tiltak vi trenger flere av framover for å løse problemet med den enorme plastforsøplingen, sier Elvestuen.

Ifølge en rapport fra GRID-Arendal blir bare mellom 9 og 12 prosent av plastavfallet i verden resirkulert.

– Internasjonal handel med plastavfall er en milliardindustri som fram tid i dag har vært uten internasjonal kontroll. Det har store konsekvenser for både miljø og mennesker, påpeker Elvestuen.

Vedtaket innebærer at eksport av plastavfall som ikke er helt klart for umiddelbar gjenvinning, vil kreve en særskilt eksportlisens. Det innebærer at land som mottar store mengder plastavfall, vil kunne stille større krav til hva det inneholder. Eksport av plastavfall som ikke går direkte til gjenvinning, må nå ha samtykke fra importlandet før transporten.

- Internasjonal handel med plastavfall er en milliardindustri som fram tid i dag har vært uten internasjonal kontroll. Det har store konsekvenser for både miljø og mennesker

Ola Elvestuen