Øksnes får 530 000 i revidert nasjonalbudsjett til styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten

Venstre

-Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, og de følge opp kvinner og familier i barselperioden.

Venstre i regjering har sammen med KrF jobbet fram penger til dette gode lavterskeltilbudet til barn, unge og deres familier, som vi nå også nyter godt av i Øksnes. Venstre har vært en pådriver for satsningen på dette tjenlige lavterskeltilbudet

Øksnes har søkt på slike midler og har fått innvilget 530 000

Fra 2014-2019 har det vært en gradvis opptrapping av midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2019 er det bevilget til sammen om lag 1,3 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 330 millioner kroner.