1,3 millioner til skolebibliotek i Skedsmo

Regjeringen har bevilget 14 millioner kroner til skolebibliotek for å fremme leselyst og leseglede hos barn og unge. Av disse går 1,3 millioner til Skedsmo kommune. – For Venstre er bibliotek viktig. Vi jobber for å styrke biblioteket lokalt, og nå får vi også drahjelp fra regjeringen. Venstre i regjering utgjør en forskjell, uttaler varaordfører i Skedsmo kommune, Boye Bjerkholt (V).

Det er tilsammen 27 kommuner som får tilskudd gjennom ordningen. I tillegg til Skedsmo, er også Hurdal (500.000) og Enebakk (420.000) blant kommunene som får ekstra støtte til skolebibliotekene.

– Vi gir et løft for bibliotek som gjør en flott jobb med å være levende hus som fremmer leseglede og fellesskap, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Støtten skal brukes på kompetanseutvikling og personalressurser slik at bibliotekene kan legge til rette for leselyst og leseglede. Alle kommunene som får støtte har lesestimulering som tema. I tillegg er det koblinger til fagfornyelsen og dybdelæring, og innovativ bruk av skolebiblioteket som kulturell og teknologisk arena.

– Det gjøres et veldig godt arbeid i Skedsmo allerede, men dette er penger som kommer godt med når vi skal løfte oss videre og gjøre skolebibliotekene enda bedre, avslutter Bjerkholt.