Presentasjon av Geir Mjøen

Geir Mjøen, Foto: Cathrine Gundersen

Geir Mjøen, født 1968, bor på Heistad i Porsgrunn kommune, er gift og har to voksne barn.
Han er ansatt i Kartverket og innehar stillingen som Fylkeskartsjef i Vestfold og Telemark. Utdanningsbakgrunnen hans er en master i offentlig administrasjon og ledelse (MPA) fra Handelshøjskolen i København (CBS) og Årsstudium i Geografiske informasjonssystem fra NTNU, i tillegg til militær utdannelse fra blant annet Sjøkrigsskolen i Bergen.

Geir er nestleder og sekretær i Porsgrunn Venstre og han har organisasjonserfaring fra ulike organisasjoner på lokalt og regionalt plan. Han har vært leder av; Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik, FAU på Brattås barneskole, FAU på Heistad ungdomskole, samt styremedlem i Nedre Telemark Forsvarsforening og Econa Telemark.

Han er særlig opptatt av at offentlig sektor må sette borgerne i sentrum og alltid ha som mål å levere innbyggerne de beste tjenestene. Samtidig er han opptatt av å holde kostnadene til offentlig sektor nede og mener det derfor er viktig å styrke IT- og digitaliseringskompetansen i offentlig sektor, slik at ny teknologi blir brukt til å forenkle kommunikasjonen mellom det offentlige og innbyggerne/næringslivet og til å forbedre og effektivisere den offentlige tjeneste produksjonen.

Ellers er Geir en flittig bruker av skjærgården mellom Porsgrunn og Helgeroa og er veldig opptatt av at vi forvalter kystlinjen, fjordene og de marine ressursene våre på riktig måte, slik at det ikke går ut over fremtidige generasjoners mulighet til gode livsvilkår i disse områdene. Han er derfor mot deponering av farlig uorganisk avfall i Brevik og andre steder hvor vi ikke med sikkerhet vet langtidsvirkningene av slike deponier. Løsningen er ikke å grave ned denne typen av fall, men isteden gjenbruke ressurser og la avfall fra en produksjonsprosess inngå som råstoff i nye lønnsomme verdikjeder.