Attraktive Sauda

Sauda skal vera ein trygg stad å bu der rausheit og toleranse gjer at alle kjenner seg velkomne i ein levande og miljøvenleg kommune.


Venstre vil:

  • arbeida for eit innbydande og grønare sentrum der torget har ein sentral plass
  • oppretthalda nærskulane, og sikra trygge skulevegar for alle elevar i kommunen
  • oppretthalda dagens tilbod innan helse
  • bruka kulturarven i marknadsføring av Sauda
  • støtta opp om det kulturelle mangfaldet i Sauda
  • arbeida for fleire staduavhengige arbeidsplassar
  • ha kommunal utlånsordning av t.d. sportsutstyr