En ny vår

Foto: Marius Skeie

Valgkampen i Tinn har begynt. Meningsmålingen i RA viser at det er mulig å få til et retningsskifte i neste periode, og nå har partiene våknet opp fra vinterdvalen, og har begynt å mene noe om politikk.

Venstre er tydelige på at vi vil ha et retningsskifte i lokalpolitikken. Det er mye som må gjøres bedre fra myndighetenes side (og slik var det også når Sp og SV satt med makta i regjering), men vi må bli flinkere til å se på hva vi kan få til lokalt — og så gjennomføre det.

Men ikke alt skal gjennomføres koste hva det koste vil. Når kommunestyret nå er fullstendig splittet i synet på byggingen av et nytt sykehjem, som har en kostnadsramme på flere hundre millioner kroner, så mener jeg at det ansvarlige er å bruke mer tid på prosjektet, og i tillegg se på hvilke andre muligheter som finnes.

Vi kan ikke vedta noe som vil sette betydelige føringer for kommuneøkonomien i mange år framover uten at det er konsensus om det. Derfor ønsker Venstre å sette prosjektet på pause for at kommunestyret skal få tid til å lande på en løsning som har konsensus i kommunestyret og blant folk.

Et så stort prosjekt tillater nemlig ikke at det handler om prestisje for enkelte politikere, partier eller andre særinteresser— det må handle om hva som er til det beste for lokalsamfunnet vårt, og det må være gjennomførbart slik at det kan være mulig å satse på kultur, oppvekst, næring, miljøvennlig infrastruktur og frivillighet i kommunen vår mens man bygger for framtida.

Vi må jobbe bedre og mer målretta for å få flere unge folk til å se framtida si i Tinn. Vi trenger utvikling og vekst. For å kunne gjøre det må kommunen ha ei solid verktøykasse for å satse på trivsel i hverdagen, støtte opp om personlig initiativ, og tilby gode kommunale tjenester i alle ledd. Da må vi gjøre beslutninger og investeringer som sørger for at vi har de verktøyene og ressursene vi trenger til den jobben, både på kort og på lang sikt.

Før utgangen av juni er Venstres program ferdig. Det blir ingen uendelig ønskeliste med alt som kunne ha vært kjekt basert på alle mulige tenkelige scenarioer. Vi skal derimot peke ut retning, og vi skal vise hvilke konkrete saker vi vil prioritere og gjennomføre ut i fra dagens situasjon. Vi håper du blir med oss på det.

Marius Skeie

Tinn Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad 17. juni 2019.