Venstre satser på Tinn!

Foto: Marius Skeie

Venstre går til valg på å beholde dagens skolestruktur i Tinn. Vi mener det er for langt for elever i Hovin å pendle til Atrå eller Austbygde, og vi ønsker å satse på Miland og Mæl som oppvekststed ved å lage oppvekstsenter på Miland med barnehage og 1-7 skole.

Vi mener at folk på Miland og i Hovin må få fred og ro for budsjettspørsmål som omhandler nedleggelse, og vi kommer i motsetning til dagens posisjon å nekte administrasjonen å foreslå dette som innsparingstiltak i neste periode.

Hovedgrunnen til at vi ønsket å se på skolestrukturen ved sist valg var å sørge for at alle elevene i Tinn har kvalifiserte lærere. Vi tror at kommunen kan jobbe bedre og mer målretta med rekruttering, og legger det til grunn for å videreføre dagens skolestruktur.

Marius Skeie

Tinn Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad 23. juni 2019.