Grønn turné for Guri Melby

Gjenbruk av hvitevarer i fokus hos Norsk Ombruk AS., Foto: Karin Frøyd

Venstres grønne turné gjorde 27. juni et stopp i Vestfold. Stortingsrepresentant Guri Melby besøkte fem miljøbevisste bedrifter. Med på turnéen var også fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V), fylkesleder Karin S. Frøyd samt lokale Venstre-representanter.

Kåre Pettersen, Guri Melby og Hans Kristian Westrum

Besøksrunden startet i Sandefjord hos Soil Steam International As. Daglig leder Hans Kristian Westrum orienterte. Bedriften har utviklet en nyskapende maskin som bruker vanndamp som alternativ til plantevernmidler og kjemikalier for å rense jordbruksjord for sopp, ugress og nematoder. Det betyr at kjemikaliebruken i landbruket blir redusert og at maten holder seg lengre. Avlingen blir betraktelig større etter vanndampprosessen og damping er nå også godkjent som økologisk produksjon.

Neste stopp var bedriften Drig som også har sin administrasjon i D-hub i Rådhusgata i Sandefjord. Sissel Haugseth, Business Development Manager, orienterte. Bedriften driver med gjenbruk og ombruk av it-utstyr på en energieffektiv måte. Brukte og ødelagte PC-er demonteres, renses og repareres for videresalg. Fortrinnsvis er det land i Asia og Europa det handles med. Det som ikke lar seg reparere, går til ordinær gjenvinning. Bedriften jobber med mange prosjekter, blant annet solceller og mindre ladeenheter. Det samarbeids også med SINTEF for å gjenkjenne og gjenvinne visse verdifulle metaller som eksempelvis finnes i kretskort.

Utenfor D-hub

En rask spasertur unna i Rådhusgata ligger Gründeriet. Her var det en rask visitt for å få et lite innblikk i hva som virksomheten her går ut på. Næringsforeningen i Sandefjord har etablert Gründeriet i samarbeid med Sandefjord kommune og med hjelp fra en rekke små og store lokale bedrifter. Gründeriet skal være en arena for bedriftsetablerere i alle aldre og fra alle bransjer, og tanken er at gründerne i dette miljøet skal ha god nytte av hverandre og av fellesskapet.

Grønn turné i Vestfold
Camilla Bilstad Johannessen og Guri Melby

Det var tid for lunsjmøte. En smakfull og innholdsrik buffet ble inntatt på Cafe Vintage, bestående av arabiske og afrikanske retter. Listekandidat for Sandefjord Venstre, Camilla Bilstad Johannessen, orienterte. Hun er gründer, sosial entreprenør og lærer. Vintage Baby er et sosialt entreprenørskaps-prosjekt som jobber for å finne nye måter å integrere kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet. To av de som som jobber der, fortalte også om hvordan de opplever å kunne bli integrert i norsk arbeidsliv på denne måten.

Neste stopp på den grønne turnéen var hos Norsk Ombruk AS i Stokke. Her var det informasjon og omvisning ved daglig ledelse, Tommy Paulsen og Jean René Skjelbred. Bedriften som startet opp i 2011, har hovedfokus på å forlenge levetiden på hvitevarer. Deres virksomhetsmodell leverer den tredelte bunnlinjen ved å forlenge levetiden til vaskemaskiner, kjøleskap, komfyrer og andre nyttige produkter, sparer ressurser og sparer folks penger og hindrer avfall, reduserer CO2 og energi. Hovedfokus er reparasjon. Dyktige montører skiftet deksler, ledninger, dører og hva som trengtes for at det defekte produktet skulle bli så godt som nytt igjen. Bedriften gjenbruker også brukte deler videre. Produktene kan ses og bestilles på nett og hentes i butikken i Sandefjord. Norsk Ombruk har en stabil arbeidsstokk, og på mekanikersiden er de fleste polakker.

Arne Osmundvaag orienterer om fordelene med eldrevet ferge.

Siste stopp for Guri Melby og Venstre-representantene var orientering av Arne Osmundvaag om utprøvingen av en hurtiggående elferge, basert på batteridrift. Informasjonen foregikk om bord i selve båten som ligger til kai ved siden av Flybåten ved Jarlsø utenfor Tønsberg. Båten er bygd i kullfiber-kompositt og har en lav vekt. Den kan holde 30 knops fart. Elfergen vil bidra til utslippskutt av fossilt drivstoff og er meget miljøvennlig. I tillegg fortalte en engasjert Osmundvaag om hvilke muligheter som ligger i en hurtig fjordkryssing i tillegg til skjærgårdstrafikk.