Opne og inkluderande museum

Valdresmusea, foto: Knut Aastad Bråten

«Musea skal ikkje skape identitetar, men kritisk undersøke og spegle mangfaldet av livsformer som allereie finst. Då må vi gi rom til dei forteljingane vi sjeldan høyrer, ser, likar eller forstår.»

Venstremann og direktør for Valdresmusea, Ole Aastad Bråten, skriv i denne teksten om museum og museumspolitikk. Teksten kan du mellom anna lese i Nationen.