Havvind i Finnmark skaper muligheter for store reduserte klimautslipp fra gassanlegget på Melkøya

LNG anlegget på Melkøya slipper ut ca 1 million tonn co2 årlig, Joakim Aleksander Mathisen

Regjeringen har åpnet et område for etablering av vindmøller til havs utenfor Sørøya i Finnmark. Dette er en direkte invitasjon til Equinor til å elektrifisere gassanlegget sitt på Melkøya.

LNG anlegget på Melkøya slipper ut ca 1 million tonn co2 årlig

Regjeringen har åpnet tre områder som de mener er egnet for vindmølleparker for havvind. De tre områdene ligger utenfor kysten av Rogaland, Sørlige Nordsjø II og i havområdet Sandskallen – Sørøya nord i Finnmark. Kysten utenfor Finnmark er et område av Norge der det blåser mye. Kan en få til vindkraft i et område med slike barske værforhold vil dette gi meget stor produksjon.

Hovedårsaken til at området likevel er interessant er fordi det er nært Hammerfest og Melkøya. Ved å legge det tredje området for havvind rett utenfor Hammerfest legger regjeringen til rette for at Equinor kan elektrifisere terminalen på Melkøya, som tar imot gassen fra Snøhvitfeltet. Melkøya står alene for rundt 2% av alt CO2-utslipp i Norge årlig.

 

 

Nå er vi et steg nærmere at Melkøya er elektrifisert, sier Trine Noodt

Venstre har over mange år jobbet for at gasskraftverket på Melkøya må elektrifiseres. Nå ser vi en rekke vedtak som gjør at dagen da Melkøya er elektrifisert kommer stadig nærmere. Fremføring av 420 kv strømlinje til Hammerfest og Varanger, og en tilrettelegging for havvindpark rett ved Melkøya, er to av vedtakene som vil føre til elektrifisering av Melkøya, sier 1. kandidat for Troms og Finnmark Venstre Trine Noodt.

Det å få et stort vindkraftanlegg til havs i Finnmark er positivt på mange måter. Vi får forbedret forsyningssikkerheten, vi legger til rette for økt aktivitet av kraftkrevende virksomhet og vi sikrer at naturinngrepene reduseres kraftig. I Finnmark har vi mye urørt natur og mye reindrift. Da er det et klart pluss at vi kan etablere fremtidig produksjon av grønn energi ute på havet hvor inngrepet er til betydelig mindre sjenanse, sier Trine Noodt.

 

Dong Energy er store på vind andre steder enn Norge. Her fra Walney Offshore Windfarm i England.

En del av det grønne skiftet er at vi bruker offshorekompetansen som Norge som olje- og gassnasjon har bygd opp over tiår til andre formål. Når aktiviteten i olje- og gassnæringen går ned så er det viktig t vi finner andre internasjonale industriområder hvor vi kan skape global virksomhet. Havvindmøller er et område hvor Norge bør bli verdensledende. I tillegg har vi et enormt potensiale for produksjon av kraft i våre havområder.

Venstre viser at det å sitte i regjering gir god innflytelse på viktige saker for Venstre. Å få fart på det grønne skiftet er en viktig sak for Venstre. At Troms og Finnmark blir en viktig del av det grønne skiftet er vi glad for. Vi ser nå et taktskifte i det å få redusert fossile utslipp i nord. Det bygges nå ut et komplett nett av ladestasjoner i Nord-Troms og Finnmark for elbiler, det jobbes intensivt med å få hurtig-, gods- og cruisebåter over på elektrisk drift, det arbeides målrettet mot å få til elektriske fly på kortbanenettet og nå legger en til rette for at olje- og gassvirksomheten i Barentshavet blir elektrifisert. Dette går i riktig retning raskt, sier Trine Noodt.