Rauma Venstres kjerneverdier og visjon for neste valgperiode

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn, hvor folk har både frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og hvor vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstres visjon bygger på våre kjerneverdier, som er:

– Raus
– Åpen
– Engasjert
– Ansvarlig
– Fremtidsrettet

 

Rauma Venstre legger de nevnte kjernesakene til grunn for sitt arbeid. Videre bygger mye av arbeidet på Rauma kommunes samfunnsplan for perioden 2019-2030, og Rauma Venstre støtter at FNs bærekraftsmål er styrende for mye av kommunens arbeid.

 

  • Les mer om Rauma kommunes samfunnsplan her
  • Les mer om FNs bærekraftsmål her

 

Rauma Venstres kjernesaker er:

– Sats på kunnskap
– Ta grønne valg
– Vis varme
– Skap verdier