Til innhold
Foto: raiz_de_5 (fra Creative Commons)

Folk først.

Rauma Venstre

Åpen. Engasjert. Raus. Ansvarlig. Framtidsrettet.

Rauma Venstre har som hovedmål å jobbe for å bedre kvaliteten og mangfoldet i de lovpålagte oppgavene kommunen skal utføre, legge til rette for bærekraftig verdiskaping, og ta vare på miljøet og det biologiske mangfoldet.

Men kommunens økonomi bestemmer grensene for hva politikerne kan gjøre. For Rauma Venstre er det derfor avgjørende med en sunnere kommuneøkonomi. Alle former for samfunnsøkonomi dreier seg om å bruke knappe ressurser effektivt, så budsjettdisiplin og tydelige prioriteringer lokalt vil være nøkkelord i utforming og tilbud av så gode tjenester som mulig til flest mulig innbyggere.

Kommunens samfunnsplan vil ligge til grunn for mye av Rauma Venstres arbeid. I samfunnsplanen er FNs bærekraftsmål styrende, og det støttes helhjertet av Venstre her i verdens beste kommune for naturglade mennesker!

 

Vi har fokus på:

 • Oppvekst

  Rauma Venstre mener at kvalitet i opplæringen må prioriteres, i både barnehage og grunnskole

 • Velferd

  Rauma Venstre mener at vi må jobbe for et varmt og romslig samfunn for alle, og som tar vare på de svakeste.

 • Miljø

  Rauma Venstre mener at kommunen skal ha en aktiv miljøpolitikk som bidrar til en bærekraftig utvikling.

 • Verdiskaping

  Rauma Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.

Våre folk