Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing med blikket festet mot framtiden

Vil vil

  • arbeide for en kommunesammenslåing

Vi vil sikre større og bedre fagmiljøer i Frosta kommune gjennom en kommunesammenslåing. Vi vil med dette sikre kvaliteten på de kommunale tjenestene for fremtiden.

Vi tror det også kan gi stordriftsfordeler og effektivisering som kan gi økonomiske besparelser.