Det er alt for få frostinger i verden

 

Vi vil:

  • Videreutvikle frivillighetssentralen
  • Videreutvikle ungdomsklubben
  • ha økt voksentetthet i skolen
  • rullerende barnehageopptak
  • gjennomføre utbygging av parken i sentrum SNAREST!
  • redusere eiendomsskatten

Vi vil videreutvikle frivillighetssentralen til å omfatte alle i bygda vår. Dette kan bli et sted hvor vi samler kunnskap, koordinerer og samarbeider.

Vi vil videreutvikle ungdomsklubben i samarbeid med ungdommene selv.

Vi vil ha et fokus på økt voksentetthet i skolen. Samtidig vil vi ha et rullerende barnehageopptak.

Vi vil ferdigstille parken i sentrum så raskt som mulig.

Vi vil redusere eiendomsskatten uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunen.

Vi vil ha et skifte i den politiske ledelsen i Frosta. Frosta Venstre ønsker å være ledende i denne endringen.