Helse og omsorg

Venstre vil sikre gode velferdstiltak for alle som trenger det. Vi vil at omsorg skal skjermes for kutt. Vi vil styrke tilbud innen psykiatri- og rusomsorg. Pårørende er viktig ressurs på alle områder

Venstre vil:

  • Jobbe for at Vestre Toten tar i bruk modellen fra Østre Toten for å løse fastlegekrisen
  • Styrke tilbud innen psykiatri-og rusomsorg
  • At deltidsansatte som ønsker større stillinger, må få det.
  • At kommunen fortsatt produserer god og kortsreist mat selv. Fortsatt kjøkken i Vestre Toten.
  • At kommunen har gode retningslinjer for samarbeid med og ivaretagelse av pårørende.
  • Ha mer samarbeid med Steffensrud om rehabilitering.
  • At kommunen bør se på interkommunalt samarbeid med nabokommuner ifm. Barnevernstjenester