Nye jobber og bolyst i hele kommunen

Det må legges til rette for at folk kan bo og arbeide hvor de vil. Venstre støtter gründere og småbedrifter. Vi støtter også kommunesammenslåing med Ø. Toten og Gjøvik. Det vil gi en sterk region og gi større attraktive fagmiljøer. Vår region trenger at ungdommen vår velger å bli- og at andre vil flytte hit.

Venstre vil:

  • Etablere møteplass for gründere. Se på mulighet for å etablere gründerlokale.
  • Støtte levende bygde- og grendemiljøer. Flere nye boliger og tomter der det er kapasitet i barnehage og skole.
  • Sterkt fokus på at hele kommunen skal godt bredbånd.
  • Støtte gode prosesser med sikte på kommunesammenslåing med Østre Toten og Gjøvik.