Er du førstegangsveljar? Skal du stemme på førehand?

Volda Venstre

Måndag 12. august startar førehandsrøystinga til årets kommune- og fylkestingsval på rådhusa i Volda og Hornindal. Eg utfordrar deg til å bruke stemmeretten din! Den som stemmer, er faktisk med på å bestemme!

Volda Venstre vil mellom anna:

  • Reise nytt symjeanlegg nær Volda Campus Arena
  • Bygge ny ungdomsskule i Volda, og bygge kulturhus med folkebibliotek og kinosal saman med den nye ungdomsskulen i eit byggesteg 2.
  • Seie ja til turveg rundt Rotevatnet
  • Arbeide for breiband i heile kommunen
  • Ta miljø- og klimautfordringane på alvor – og få utarbeidd ein ny og ambisiøs lokal klimaplan
  • Arbeide for ny fylkesveg 60 Hornindal-Hellesylt, realisering av Voldatunellen, og støtte planarbeidet med bru over Voldsfjorden
  • Seie nei til etablering av vindmølle-anlegg i kommunen

Du kan lese meir om Volda Venstre, kandidatane våre og programmet vårt på www.venstre.no/volda, Facebook og Instagram.

Eg ynskjer deg eit godt førehandsval – og gi gjerne stemma di til Venstre!

Mvh

Hallvard Bjørneset – ordførarkandidat for Venstre i Volda