Kom igang med satsinga på breiband

Gunhild Berge Stang, gruppeleiar for Vestland Venstre, Rebecca Amber

Det hastar

med å komme i gang med satsinga på breiband i heile Vestland. Og med breiband meiner eg sjølvsagt fiberoptikk. Vestland Venstre har i sitt program at alle bedrifter og innbyggjarar i Vestland fylke, gjennom samarbeid mellom styresmakter og næringslivet, skal ha tilgang til godt breiband innan 2025. Fordi me treng vidare utbygging av den digitale infrastrukturen for å kunna nyttiggjera oss heile fylket og hevda oss i konkurransen om oppdrag og arbeidskraft både nasjonalt og internasjonalt.

Gunhild Berge Stang, Fylkesordførarkandidat.