Abid Raja på intensivkurs om Indre Østfold

Abid Raja på besøk. Her med Ulf T Kolstad, Kari Middelthon og Ingunn Herstad Hensel, Foto: Idun Gulla Dyrnes

Onsdag var Abid Raja på 3-timers intensivkurs i Indre Østfold kommune. Vi startet opp fra YX Jaren med korte fakta om den nye storkommunen. Målsettingen med dagen var at Viken Venstres mann på Tinget skulle bli bedre kjent med folk og steder i Indre Østfold kommune. 3 timer i Indre Østfold er ikke nok. Besøket gav mersmak – og Abid sier at det ikke blir lenge til neste besøk. Da lover vi mindre intensivt kurs – og ikke fullt så mange svingete veier.

 

Bekkeblomen barnehage på Knapstad

Bekkeblomen Barnehage, Knapstad

Her hilste Abid på styrer, ansatte og alle barna. Lokallagets listekandidater Eirik Romstad, Kjetil Andersen (som også jobber i barnehagen) fortalte litt om tidlig svømmeopplæring – og hvilke praktiske utfordringer man har med tilgang på godkjente svømmeinstruktører for å benytte Venstres statlige tilskuddsordning for tidlig vanntilvenning. Venstre har programfestet lokalt og sentralt at vi ønsker svømmeopplæring fra siste året i barnehagen.

Ordfører Olav Breivik innledet litt om barnehagen og Hobøl kommune. Abid møtte også Håvard Jensen (Frp) og Kathrine Hestø Hansen (AP).

Video under (beklager feil ved vinkel)

Video besøk Bekkeblomen Barnehage

 

Spydeberg Prestegård

Entusiast Harald Gullåsen og ordfører Petter Schou ønsket velkommen til Spydeberg prestegård

Ved Spydeberg prestegård ble vi møtt av ordfører Petter Schou og Harald Gullåsen som gav en kort omvisning i den flotte hagen og litt informasjon om den historiske betydelig en av Spydeberg prestegård.

Indre Østfold Venstre har allerede bestemt oss for at vi snarest må legge et medlemsmøte til Spydeberg prestegård. Og vi anbefaler varmt alle innbyggere å ta en tur hit, se hagen og høre om de historiske begivenheter som fant sted her når vi fikk beholde Grunnloven vår.

Spydeberg prestegård

 

 

Møte med Viken idrettskrets interrimstyre

Møte med Interrimstyret i nye Viken idrettskrets

I stuen på Spydeberg prestegård fikk vi møte interrimstyret for Viken idrettskrets. Her innledet ordfører i Eidsberg, Erik Unaas om idrettens inngang til Viken.

Idretten fikk gi klare innspill til Abid Raja å ta med videre i arbeidet som snart starter med regjeringens budsjettforhandlinger – om tema som momskompensasjon, anlegg, svømmeopplæring, SFO med kvalitet og innhold – som også kan skje i samarbeid med lokale idrettslag. Abid er idrettsengasjert – og forklarte spesielt omkring barns deltakelse i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi og det nye Fritidskortet.

 

Svømmeopplæring og vanntilvenning med NRK Østfold

NRK Østfold om svømmeopplæring

Avslutningsvis på Spydberg prestegård ønsket NRK Østfold et intervju. Dette satte tidsskjemaet vårt i kraftig knipe. Men viktige budskap om svømmeopplæring ble satt på dagsorden.

 

Video besøk Spydberg prestegård og Viken idrettskrets

 

 

Solbergfoss kraftstasjon

Solbergfoss kraftstasjon – spør Kari om hvorfor vinduene er skakke.
Kari og Ulf disket opp med nystekte eplevafler og godt drikke fra Askim Frukt- og bærpresseri – og høydepunktene om Solbergfosshistorien.

 

 

Her møtte venstres listekandidater Ulf T Kolstad og Kari Middelthon. De serverte deilige eplevafler og drikke fra Askim Frukt- og bærpresseri og fortalte Abid Raja om kraftverkenes viktige betydning historisk og fremtidig for den nye kommunen. Vi produserer 3 % av norsk kraft i den nye kommunen – og leverer stabilt via Oslo kommunes heleide selskap Eco kraft til Oslo-regionen spesielt.

Ordfører Thor Hals (H) var møtt opp for å gi innspill til regjeringen og Abid omkring kraftkommuner og skattelovgivning. Hals måtte i et møte – og dette budskapet ble derfor gjort pr telefon. Viktig budskap mottatt – og avklart.

Video besøk Solbergfoss kraftstasjon

 

Pulsbygget Trøgstad

Her kom vi i den kinkige situasjonen at vi var langt bak programmet- og eneste mulighet for å redde oss inn igjen etter forsinkelsen med NRK ble å kutte posten. Her var ordfører Saxe Frøshaug og venstres listekandidater John Altenborn, Per Arvesen og Johan Ekhaugen møtt frem og måtte omdirigeres til siste post i besøksrett for at vi skulle komme i ml til tiden vi hadde til disposisjon.

Pulsbygget i Trøgstad skal besøkes av Indre Østfold Venstre ved første mulige anledning – for samarbeidet på tvers av tjenesteområder her for brukerne er noe vi ønsker å høre mer om.

 

Lintho Steinmiljø AS, Mysen og leder SMB Norge

Besøk hos Lintho Steinmiljø AS

Her fikk vi møte daglig leder Stina Lintho Lippestad og ansatte og høre om deres konsept. Listekandidat Mirlinda Asani var også til stede.

Den nye kommunen har svært mange små og mellomstore bedrifter – ofte oppstått som en følge av landbruksbasert næring. Vi diskuterte blant annet arveavgift – og hvordan dette slår ut for slike familiebedrifter som Lintho Steinmiljø AS.

Video besøk Lintho Steinmiljø AS

 

 

Mysen Kornsilo og Mølle

Kornmottaket ved Mysen Kornsilo og Mølle ble en god plan B når treskeværet uteble

Siste post på programmet var kommet til som følge av dårlig treskevær onsdag. Alternativet var nemlig at Abid var invitert med på skuronn som siste post på dagens program. Regnvær på morgenen satte en stopper for dette.

Men vi fikk god gjennomgang av for Abid på intensivkurs om landbrukets betydning i den nye kommunen. Spesielt ifht kornproduksjon. Kornmottaket har stor aktivitet i disse dager – og Abid fulgte interessert med og stilte en rekke spørsmål.

Video besøk Mysen kornsilo og Mølle

 

130 km rekkevidde igjen på elbilen ved siste stopp

Lille Zoe elbil fikk oss gjennom løypa inkludert alle svingene til Solbergfoss

——

Indre24 dekket besøket med en bildeserie. Bildeserie Indre24

NRK Østfold dekket saken med et innslag om svømmeopplæring på ettermiddagsnyhetene. NRK distriktsnyheter

Smaalenenes Avis dekket besøket med en artikkel. Smaalenenes Avis

————-

Av Ingunn Herstad Hensel