Ja til et regionalt kompetansesenter for folkemusikk og dans i Bø

Fra Bø Blad 15.08.2019, Bø Blad

Som en del av årets Telemarksfestival var det lagt opp til debatt mellom de ulike partienes fylkestingskandidater til det nye fylkestinget for Vestfold og Telemark. På sakskartet stod kulturområdet i det nye fylket.

Fra Venstre deltok 1.kandidat Kåre Pettersen i panelet. Han innledet bl.a. med at kulturlivet må være fritt og uavhengig. En aktiv kulturpolitikk sammen med frivillig innsats i fylket er en viktig investering for å gi innbyggerne det gode liv.
I det nye fylket har vi forskjellig historie og kulturbakgrunn. Noe har vi felles som f.eks. Teater Ibsen og begge fylkene har vært bosted for kunstneren Edvard Munch. I den forbindelse har vi i vårt partiprogram et klart ønske om å få på plass et formidlingssenter for Munchs liv, historie og kunst fra vår egen region.

I et nytt sammenslått fylke må vi vite og ta vare på de beste kulturtradisjonene og ta disse med oss inn i det nye fylket. Det er og vil fortsatt bli viktige identitetskjennestegn for det området vi kommer fra.

I så måte er Bø med sitt folkemusikkmiljø viktig å ha med seg på reisen inn i det nye fylket. I Venstre, og spesielt omtalt i Bø Venstres program, er opprettelsen av et regionalt kompetansesenter for folkemusikk og dans nettopp i kulturanlegget i Gullbring. Senteret vil da få en plassering i nær tilknytning til andre kulturtilbud i området som Telemark Kulturnettverk, Folkemusikkarkivet, kulturskolen og kulturkontoret samt Universitet i Sør-Øst Norge.

Dette er for oss i Venstre en så viktig sak at vi har lagt dette fram for kulturminister Trine Skei Grande og fått på plass et møte i september i år.

Fra Bø Blad 15.08.2019