Venstre satser på psykisk helse i skolen

Skjermdump: Gjesdalbuen

I forrige uke var Gjesdal Venstres ordførerkandidat Astrid Larsen på trykk i Gjesdalbuen sammen med fylkesordførerkandidat Kjartan Alexander Lunde. Fikk du det ikke med deg i papiravisa, kan du lese innlegget her.

Venstre satser på psykisk helse i skolen
Av Astrid Larsen, ordførerkandidat for Gjesdal Venstre og Kjartan Alexander Lunde, fylkesordførerkandidat for Venstre

Venstre vil at Rogaland skal ha en god skole med høy faglig kvalitet og et positivt læringsmiljø. Det inkluderer også å øke satsningen på psykisk helse i skolen.

Undersøkelser viser at bruk av legemidler mot depresjon hos ungdom har fordoblet seg på 10 år. Over 3000 norske ungdommer under 17 år bruker antidepressiva regelmessig. Det er alt for mange, og vi tror at mye av forebyggingen nettopp kan skje i skolen. Ingen skal falle utenfor, og skolene må være rustet til å tidlig identifisere elever som trenger ekstra oppfølging. Derfor vil Venstre styrke samarbeidet mellom grunnskole og videregående.

Mobbing er en stor og vedvarende utfordring mange steder. Opplevelser av at selvtillit og positiv selvfølelse forsvinner skal ikke skje på skolene i Rogaland. Venstre ønsker derfor at opplæring i psykisk helse starter tidlig, slik at man gjennom hele skoleløpet får god kompetanse om temaet. Vi tror at det både vil gjøre det enklere å hjelpe andre som sliter, og at det blir enklere å be andre om hjelp hvis man sliter selv.

I vårt program har vi inkludert at vi ønsker å sørge for en bedre skolehelsetjeneste med psykososial oppfølging, samt flere skolepsykologer og helsesykepleiere. Vi ønsker at alle elever skal ha et lett tilgjengelig tilbud i skoletiden. Vi vil også at lærere i den videregående skolen skal oppdatere sin kompetanse om psykisk helse gjennom skoleringsprogram.

Det er en viktig samfunnsutfordring å snu denne utviklingen. Videregående skole er en viktig arena i denne satsningen og vi i Venstre tar denne problematikken på alvor.