Venstre prioriterer skolen

Foto: Randaberg Venstre

I perioden 2019 – 2023 ønsker vi i Randaberg Venstre et skikkelig løft til skolen, og skole skal være prioritet nummer 1.

Randaberg Venstres førsteprioritet er å sørge for at alle barn i kommunen møter barnehager og skoler av høy kvalitet. Skal vi få til dette kan ikke utviklingen med å kutte rammene til skole og barnehage til beinet fortsette. Randaberg Venstre vil snu utviklingen og satse på skole og barnehage.

Vi ønsker å øke de totale økonomiske rammene for skolen, slik at de både klarer å overholde normtall for lærertetthet, og for at det kan være rom for å ta mer tak i sosiale utfordringer. Her trenger vi altså en økt satsing på helsesykepleiere, miljøarbeidere og at det er enklere å få tilgang til psykologtjenester i skoletiden. Terskelen for å henvende seg når man sliter må bli lavere, og det tror vi på at det kan gjennom at ressursene er enklere å få tilgang til for elevene.

Ved å selge de gamle skoletomtene, ønsker vi også å prioritere Harestad byggetrinn 2.