Bedre er alltid mulig

Nye Lillestrøm kommune er i støpeskjeen. Fra 1. januar 2020 slås Fet, Skedsmo og Sørum sammen til Lillestrøm kommune.

Boye Bjerkholt Da er det viktig at vi tar vare på det som er bra i dagens kommuner og viderefører det. Men vel så viktig er det å benytte anledningen til å ta et kritisk blikk på det bestående. I Venstre har vi tro på at bedre er alltid mulig. Når vi skal bygge en ny kommune, må målet være at det ikke bare skal være en større kommune, men også en bedre kommune.

Venstre vil ha en grønn kommune som går i front for å finne lokale løsninger på klimautfordringene og tar vare på natur og grøntområder. Vi har allerede vist at vi kan gå foran: Avfallshåndteringsanlegget til ROAF får besøkende fra hele verden som kommer hit for å lære. Skedsmo kommune har gått i front når det gjelder anvendelse av hydrogen i transportsektoren. Venstres neste steg er å lage kortreist og miljøvennlig hydrogen av de ressursene som ligger i kloakken. For når vi går foran og leder vei, gjør vi en forskjell ikke bare for oss selv, men for resten av verden. En grønn kommune er også en triveligere kommune: når vi tar vare på natur og turområder, sørger for grønne lunger i by og tettsted, og tilrettelegger for gående og syklende, skaper vi også gode bomiljøer og bedre folkehelse.

Venstre vil ha en raus kommune som sikrer like muligheter for alle og som løfter fram idrett, kultur og frivillighet. Venstre vil sikre at alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, får mulighet til å gå i barnehage og SFO, og får delta i fritidsaktiviteter. Og så heier vi på frivilligheten: idretten, skolekorpsene, amatørteatrene og alle andre som bidrar til en rikholdig og spennende kommune. Når vi møtes til felles innsats og felles opplevelser, skaper vi samhold og livskvalitet. En raus kommune er en kommune for alle.

Venstre vil ha en liberal kommune som fremmer gründerskap, sikrer gode vilkår for å skape arbeidsplasser og legger til rette for at folk kan leve livene sine på ulike måter. Lillestrøm ligger tett på verden på mange måter: geografisk nær hovedflyplassen og hovedstaden, kulturelt med impulser fra hele kloden, og innen forskning og innovasjon der vi har verdensledende miljøer innenfor flere fagfelt. Dette gir oss et enormt potensiale til å skape nye løsninger, nye bedrifter og nye arbeidsplasser som trygger fremtidens velferd. En liberal kommune som legger til rette for næringsutvikling og nyskaping, og omfavner mangfold og forskjellighet, setter Lillestrøm på en trygg kurs for framtida.

Mye er bra i dagens tre kommuner: Fet, Skedsmo og Sørum. Men bedre er mulig. Bedre er alltid mulig. La oss skape en Lillestrøm kommune som er bedre enn summen av Fet, Skedsmo og Sørum. La oss skape en Lillestrøm kommune som er grønn, raus og liberal. Venstres tydeligste løfte i dette valget er at vi alltid vil stå på for å strekke oss lenger, for vi vet at bedre er alltid mulig.

Boye Bjerkholt
Venstres ordførerkandidat i Lillestrøm

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 21.08.2019