Gamle Oslo Venstre – bydelsprogram 2019-2023

Du kan lese Gamle Oslo Venstres bydelsprogram 2019-2023 ved å følge følgende lenker:

Gamle Oslo Venstre – bydelsprogram 2019-2023 (HTML)

Gamle Oslo Venstre – bydelsprogram 2019-2023 (PDF)

Vil du dele programmet videre kan du bruke følgende korte lenker som er lette å huske:

https://tinyurl.com/govprogram (PDF)

https://tinyurl.com/govprogramhtml (HTML)

All kildekode, råformat i Pandoc/Markdown-format, og historikk over endringsforslag finner du her: http://github.com/gamle-oslo-venstre/program