Tinn må synliggjøre mulighetene

Foto: Marius Skeie

I Rjukan Arbeiderblad 22. august kan man lese om at folketallet i Tinn fortsetter å synke. Vi er nå 5739 rjukanfolk og tinndøler i Tinn. Befolkningsutviklinga i kommunen er det som setter premisset for hvordan tjenestetilbudet ser ut og utvikles.

Trenden er langvarig, og den har vart i mange tiår gjennom en rekke ulike lokale maktkonstellasjoner og ulike regjeringer. Men kan trendens snus?

Noen velger å peke på staten absolutt hele tiden. De to partiene som gjør det mest er Sp og SV, men de glemmer at de selv har sittet i regjering mens staten har lagt ned statlige arbeidsplasser i Tinn. Senterpartiet er faktisk det partiet som har sittet mest i regjering siden 60-tallet — etter Ap og Høyre — som var det siste tiåret hvor folketallet i kommunen var på over 10 000.

Ja, vi må ha staten med på laget, også når det gjelder statlige arbeidsplasser og offentlig tjenestetilbud. Men, det viktigste er gode rammevilkår for næringslivet slik at det skapes arbeidsplasser som sørger for at både kommune, fylkeskommune og stat nettopp må opprettholde og utvikle tjenestetilbud lokalt.

Liberal politikk er å spille på folks styrker istedenfor deres svakheter. Vi får stadig høre fra politisk hold og fra særinteresser at vi skal leve av reiselivet framover. Da har man faktisk ikke skjønt noen verdens ting. Selvsagt skal vi utvikle reiselivet og de mulighetene som der finnes for å skape næring og arbeidsplasser — men det vi skal leve av er inntekter fra arbeidsplasser — uansett hvilken sektor de arbeidsplassene skapes i. Vi skal ikke satse på ett kort her i kommunen, vi skal ha så mange bein å stå på som overhodet mulig, slik at konjekturer og trender ikke spenner bein på samfunnet vårt. Det er dette som har vært den store tabben fra politisk hold i Tinn opp gjennom årene, og som har gjort samfunnet vårt sårbart for endringer.

Det er mange rundt om i landet som er flinke til å suge penger fra kommunekassa ved å tilby den ene eller den andre ideen, strategien eller rådgivingstjenesten — det er nok også tilfellet i Tinn. Det er nok lett å bli blendet av veltalende folk som presenterer noe som virker innbydende og lekkert mens de strør rundt seg med plattheter, vrøvl og referer til kvasiforskning som ingen gidder å etterprøve — alt innpakket i et språk som er så uklart og fremmed at det til slutt ikke er noen som tør å stille kritiske spørsmål i frykt for å virke stein stokk dum. Slike konsulenttjenester er ikke bare dyre der og da, men de får gjerne kostbare konsekvenser i etterkant når lokalpolitikere ukritisk går med på både det ene og det andre.

Vi i Venstre tror at gode rammevilkår for næringslivet i kombinasjon med kommunen som samfunnsutvikler er det som skaper vekst og utvikling. Folk må få lov til å gjøre det de er gode på! Kommunen må være på offensiven med både rekruttering og å synliggjøre kommunen som en plass der det er godt å bo, og der det er muligheter for folk som vil skape seg det gode liv. Det krever godt politisk håndverk, det krever åpenhet rundt kommunal virksomhet, og det krever at vi tør å sette lys på det som ikke fungerer så godt, slik at folk vet hva som foregår og har mulighet til å bidra med å løse problemet gjennom å ta grep.

Vi tror at vi også må se litt utenfor landets grenser når vi skal synliggjøre Tinn som bo- og arbeidsregion. Vi må ta i bruk de mulighetene som finnes i vårt felles arbeidsmarked i Norden og EØS-området. Norden er antagelig verdens mest undervurderte region, og er faktisk en av verdens største økonomier — og hvor samfunnet er bygd på demokratiske prinsipper, tillit og et kultur- og språkfellesskap som integrerer de nordiske landene på en måte som er helt unikt i verdenssammenheng. Dette må vi i Tinn bruke for alt det er verdt gjennom målrettet synliggjøring av de mulighetene som finnes for å skape seg det gode liv i Tinn i Norden og i EØS-området.

Venstre tror på å bruke kommunen som et redskap for endring — idag ligger dessverre verktøyene våre urørt og ruster mens konsulentene stikker av med pengene på vei til en annen kommunekasse som de skal suge tom. Nå har kommunen gått på tomgang lenge nok, la oss få fart på Tinn!

Marius Skeie

Tinn Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad 27. august 2019.