Politikk for funksjonshemmede med enkeltmennesket i sentrum

Uloba har laget en valgomat som dessverre ikke gir et riktig bilde av Venstres politikk for funksjonshemmede i Lillestrøm kommune. Venstre baserer sin politikk på enkeltmennesket, valgfrihet og tilrettelegging for egen mestring og deltakelse i samfunnet. Det gjelder selvsagt også for funksjonshemmede.

Pappa sitter i rullestol holder sitt barn

Venstre sier konkret i sitt program at funksjonsnedsettelser ikke skal hindre aktiv deltakelse i samfunnet og at alle som har rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) skal få tilstrekkelig antall assistenttimer. For oss handler det ikke om helsehjelp, men om likestilling.

Videre står det i programmet at retten til å bestemme over egen hverdag og friheten som ligger i å klare seg selv, er viktig for menneskers livskvalitet. Derfor er tilrettelegging og hjelp til egen mestring, noe av det mest grunnleggende kommunen kan gjøre for å sikre at folk har best mulig livskvalitet i hverdagen. Det handler om å tilrettelegge for at alle mennesker kan delta i samfunnet på sine premisser.

Lillestrøm Venstre er selvsagt helt enig i alle de ni påstandene som ligger til grunn for Ulobas valgomat:

  • Funksjonshemmede skal selv bestemme hvem som skal assistere seg.
  • Funksjonshemmede skal selv bestemme hva assistentene deres skal assistere med.
  • Funksjonshemmede skal selv bestemme hvor assistene deres skal assistere seg, i eller utenfor hjemme, og i eller utenfor kommunen.
  • Funksjonhemmede skal selv bestemme når assistene skal assistere seg.
  • Politikk for funksjonshemmede handler om mulighet for lik deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke om helse og omsorg.
  • Funksjonshemmede over 67 år skal fortsatt kunne beholde sin personlige assistanse.
  • Familie eller nærstående skal kunne lede assistanseordningen på vegne av eller i samråd med den funksjonshemmede selv.
  • Funksjonshemmede som har et mindre assistansebehov enn 25 timer i uka bør også kunne få BPA.
  • Funksjonshemmede skal kunne benytte assistansen sin fritt innenfor tildelt timeramme, uten å måtte rapportere til kommunen hvordan assistansen brukes.